فهرستعملاً نه! ولی در عمل یک راه برای ارزیابی میزان نیاز به پروژه های CRM ، شمارش کانالهایی است که یک مشتری از طریق آنها می تواند به سازمان دسترسی داشته باشد. هر چه میزان کانالهای ارتباطی سازمان بیشتر باشد، نیاز به داشتن یک سیستم CRM با تصویری با تمرکز بر یک مشتری خاص بیشتر می شود. بالا نصب و راه اندازی یک CRM چقدر هزینه در بر خواهد داشت اندکی بیش از آنچه که کارمندان فروش نرم افزار مدعی هستند!! . برخی از فروشندگان مدعی هستند که نرم افزار CRM آنها می تواند در زمانی کمتر از یک هفته نصب شده و کار کند. چنین بسته های نرم افزاری در طولانی مدت چندان مفید به فایده نخواهند بود زیرا نمی توانند تصویر جامعی را از بخشهای مستقل و در عین حال مرتبط با هم که مورد نیاز مشتری است ارائه دهند. زمان مورد نیاز برای پروژه های CRM ی که نیازهای آن به خوبی برداشت شده، به پیچیدگی پروژه و اجزای آن بستگی دارد.

بیشتر بخوانید:

مدیریت پروژه های فروش با نرم افزار CRM۳۵ نکته برای موفقیت در بازاریابی تلفنیسیستم مدیریت پروژه هاآیا شاخصهایی برای سنجش میزان نیاز به پروژه های CRM وجود دارد؟روش های حرفه ای برای بازاریابی تلفنی
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو