فهرستعملاً نه! ولی در عمل یک راه برای ارزیابی میزان نیاز به پروژه های CRM ، شمارش کانالهایی است که یک مشتری از طریق آنها می تواند به سازمان دسترسی داشته باشد. هر چه میزان کانالهای ارتباطی سازمان بیشتر باشد، نیاز به داشتن یک سیستم CRM با تصویری با تمرکز بر یک مشتری خاص بیشتر می شود. بالا نصب و راه اندازی یک CRM چقدر هزینه در بر خواهد داشت اندکی بیش از آنچه که کارمندان فروش نرم افزار مدعی هستند!! . برخی از فروشندگان مدعی هستند که نرم افزار CRM آنها می تواند در زمانی کمتر از یک هفته نصب شده و کار کند. چنین بسته های نرم افزاری در طولانی مدت چندان مفید به فایده نخواهند بود زیرا نمی توانند تصویر جامعی را از بخشهای مستقل و در عین حال مرتبط با هم که مورد نیاز مشتری است ارائه دهند. زمان مورد نیاز برای پروژه های CRM ی که نیازهای آن به خوبی برداشت شده، به پیچیدگی پروژه و اجزای آن بستگی دارد.

بیشتر بخوانید:

سه معیار طلایی برای اندازه گیری وفاداری مشتریاشتباهاتی که هنگام نیازسنجی برای خرید نرم افزار CRM مرتکب می شویدمدیریت پروژه های فروش با نرم افزار CRM۳۵ نکته برای موفقیت در بازاریابی تلفنیسیستم مدیریت پروژه ها
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو