فهرستنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع ویژه شرکتهای تبلیغاتی 1. امکان ثبت کلیه بیلبوردهای تبلیغاتی بر مبنای مکان و گروه بندی مورد نظر 2. امکان ثبت قیمت بر حسب مترمربع برای هر بیلبورد 3. امکان نمایش وضعیت جاری بیلبورد در زمان ثبت قرارداد 4. امکان ثبت قراردادها برای هر مشتری بر روی هر بیلبورد و تغییر وضعیت بیلبورد 5. امکان ثبت قرارداد های رزرو برای بیلبورد هایی که در حال حاضر قرارداد دارند 6. امکان نمایش تاریخچه وضعیت بیلبورد ها 7. امکان بررسی وضعیت تمام بیلبوردها در هر روز و تغییر قراردادها در صورت نیاز 8. امکان ثبت اطلاعات مشتری حقوقی و یا حقیقی 9. امکان ثبت نمایندگی ها و ثبت ارتباطات مربوطه 10. امکان ثبت بازاریابان و ثبت ارتباطات مربوطه 11. امکان ثبت تامین کنندگان و ثبت ارتباطات مربوطه 12. امکان ثبت نحوه ی پرداخت توسط مشتری 13. امکان محاسبه مانده حساب مشتری به ازای هر خرید 14. امکان محاسبه مانده حساب مشتریان در بازه ی زمانی دلخواه 15. امکان ارسال اس ام اس و ایمیل زمان اتمام قرارداد بیلبورد برای مشتریان 16. امکان ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان 17. امکان ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان 18. امکان ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان 19. امکان ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی 20. امکان دریافت اس ام اس 21. امکان دریافت ایمیل

بیشتر بخوانید:

افزایش راندمان بهره وری تولید کنندگان به کمک نرم افزار CRMاشتباهاتی که هنگام نیازسنجی برای خرید نرم افزار CRM مرتکب می شویدآیا صدای مشتریان (VOC) به گوشتان خورده است؟3 اشتباه متداول هنگام انتخاب نرم افزار CRMیکپارچه سازی نرم افزار CRM با سیستم VoIP
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو