فهرستسیستم کارت وفاداری 1-امکان ثبت مشخصات مشتری اعم از نام ، تلفن ، آدرس ، تاریخ های موثر و ... 2-امکان امتیازدهی به مشتریان بر اساس حجم خرید 3- امکان رتبه بندی مشتریان بر اساس سطح امتیاز 4-امکان اطلاع رسانی اعتبار و امتیاز با پیامک 5-امکان امتیاز دهی به معرف 6-امکان استفاده از کارت contact less 7-امکان چاپ روی کارت و استفاده ازآن به عنوان کارت ویزیت دائمی نزد مشتری

بیشتر بخوانید:

زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار CRM سیستم کارت وفاداری سیستم مدیریت پروژه هامدیریت هوشمند IVR با سیستم CRM طلوعآیا گروه بندی مشتریان به صورت چند سطحی در سیستم CRM نیاز است ؟ چرا؟
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو