فهرستربات تلگرام موجودی گیری انبار متصل به crm ربات تلگرام به عنوان یک ابزار ارتباطی که به نرم افزار crm متصل شده ات می تواند به صورت یک ابزار درون سازمانی در شبکه فروش مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موضوعاتی که در شبکه فروش مهم جلوه می کند در حوزه فروش کاشی و سرامیک ، نمایندگان فروش در حین فروش یک کالیته خاص به مصرف کننده بایستی از موجودی ای محصول با متراژ درخواستی مطلع باشد . نرم افزار crm به علت یکپارچه بودن با نرم افزار انبار و یا حسابداری می تواند از موجودی هر محصول را در ربات تلگرام در اختیار نماینده یا عامل فروش قرار دهد . از همین طریق در صورت نمایش شدن درخواست مشتری می تواند سفارش مشتری برای نرم افزار crm ارسال شده و به یک ثبت سفارش تبدیل شود. جهت راستی آزمایی در فرایند موجودی گیری می توان تعداد دفعات مجاز برای موجودی گیری برای نماینده را محدود کرد.

بیشتر بخوانید:

ربات تلگرام باشگاه تامین کنندگان متصل به نرم افزار crmربات تلگرام سفارشات متصل به crmربات تلگرام کارت گارانتی متصل به نرم افزار crmربات تلگرام کارت گارانتی متصل به نرم افزار crmربات تلگرام نمایندگان متصل به نرم افزار crm
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو