فهرست
مدیریت خدمات مشتریمدیریت خدمات مشتری از جمله کارهایی که در زمینه ی خدمت به مشتری صورت می گیرد، مشتری نوازی است . مشتری نوازی یعنی توجه مخصوص و ویژه به دیدگاه مشتریان و تحویل دادن خدمات یا کالایی که درخواست کرده اند . توجه کنید آن کالاهایی که درخواست کرده اند نه آن کالایی که در بازار فروش وجود دارد. فروشگاه های مشتری نواز در پی این نیستند که یک بار محصولی را به مشتری بدهند . بلکه دنبال رابطه ای صمیمانه با مشتری خود هستند و در مرتفع کردن نیازهای منحصر به فرد مشتری خود کارکشته و خبره اند؛ زیرا آنها هستند که در سایه ی این رابطه عمیق و صمیمانه از اعماق نیازهای مشتری خود خبر دارند. ویژگی ای که این فروشگاه ها دارند این است که: 1. درک مشتریان و آمادگی کامل برای شنیدن شکایات و انتقادهای او ، خدمت به مشتری یعنی عملیاتی که در قبل، بعد و حین فروش محصول می توان به مشتری ارائه کرد. به قصد افزایش ارزش مشتری و بهبود ذهنیت مشتری از کالا و شرکت . این ویژگی از مهم ترین پارامترهایی است که برای انتخاب محصول یا به تعبیری تصمیم گیری درباره خرید در ذهن مشتری نقش می بندد این ذهنیت به نسبت محصولی که خریداری می کنند ارزش یابی می شود یعنی سنجش تناسب محصول خریداری شده و خدمت ارائه شده. ارائه خدمت به مشتری مزیت های راهبردی ایجاد می کند چرا که این خدمات غیر قابل فراموش و برای مشتری مهم است . برای رقبا از لحاظ تقلید دشوار است و مشتری را از مرجوع کردن کالا منع می کند همچنین موجب تبلیغات دهان به دهان و سود اوری بیشتر می شود. پس مشتری نوازی یکی از راهکارهای مناسب و نیازمند تجربه برای مدیریت خدمت به مشتری می باشد. 2. عملکردی فراتر از انتظارات مشتری دارند. 3. مشارکت با تامین کنندگان (Suppliers) و افراد صاحب نظر در زمینه فرآیندها و تولید محصول برای جلب رضایت مشتری 4. مشارکت با مشتریان وآموزش ایشان و یادگیری از آنها در جلسات آموزش، همایش ها، سمینارها و .. 5. تلاش مستمر و پیوسته برای رساندن مشتری به ایده ال هایشان 6. توجه جدی به مقام و ارزش مشتری های درونی 7. ارزیابی بی طرفانه و حقیقی عملکرد شرکت در مقابل رقبا و برآورده کردن انتظارات مشتری 8. قرار دادن ارائه خدمات به مشتری در وحله ی نخست . 9. درگیر کردن مشتری و مشارکت فکری با او در زمینه طراحی ها، اصلاحات و بهبود کالاها و خدمات 10. ایجاد ارتباط های موثر با مشتری 11. و ...

بیشتر بخوانید:

مدیریت خدمات مشتری مدیریت خدمات مشتری مدیریت پروژه های فروش با نرم افزار CRMمدیریت ارتباط با مشترینرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان تبلیغاتی
کلمات کلیدی مدیریت خدمات مشتری
درخواست دمو

درخواست دمو