Array ( ) SCM چيست؟ شرح وظایف مدیریت زنجیره تامین - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع
فهرست
SCM چيست؟ شرح وظایف مدیریت زنجیره تامین

SCM چيست؟

مديريت زنجيره تأمين SCM چيست؟

مديريت زنجيره تأمين تلفيقي است از هنر و علم كه در جهت بهبود دسترسي به مواد اوليه ساخت محصولات و يا خدمات و انتقال آن به مشتري به كار مي رود.

در زير پنج بخش اصلي مديريت زنجيره تأمين مي آيد:

برنامه ريزي:

اين بخش استراتژيك مديريت زنجيره تأمين مي باشد. مديريت منابعي كه جهت برآوردن نياز مشتري براي محصول و يا سرويس شما استفاده مي شوند. نياز به برنامه ريزي استرات‍ژيك مي باشد. بخش عمده برنامه ريزي، پياده سازي مجموعه مقياسهايي است براي نظارت بر زنجيره تأمين بطوري كه، بهينه و مقرون بصرفه بوده، كيفيت و ارزش مورد نظر مشتري را تأمين كند.

منابع:

تأمين كنندگاني را كه محصولات و خدمات مورد مصرف براي ساخت محصولات و خدمات شما را در اختيارات قرار ميدهند انتخاب كنيد. روندهاي قيمت گذاري، تحويل و پرداخت به اين تأمين كنندگان را مشخص كرده، مجموعه اي از مقياسهاي نظارت و بهينه سازي ارتباط با آنان را فراهم آوريد. سپس روندهاي مديريت انبار شامل دريافت مرسولات، بازبيني و انتقال محصولات و خدمات را به خط توليد خود به علاوه نحوه اختيار دادن پرداخت به تأمين كننده را مشخص كنيد.

توليد:

فعاليتهاي لازم جهت توليد كنترل كيفي، بسته بندي و آماده سازي جهت ارسال مرسوله را برنامه ريزي كنيد. سطح كيفيت، خروجي توليد و بهره برداري كارگران و كارمندان را اندازه گيري كنيد.

ارسال:

اين بخش اكثراً تداركات ناميده مي شود در اين بخش شما بايد دريافت سفارشات مشتريان را هماهنگ كنيد. شبكه اي از انبارهاي كالا آماده كنيد و روشهاي حمل كالا به مشتري و پرداخت را انتخاب كنيد.

ارجاع:

بخش اشكالات زنجيره تأمين شبكه اي را براي مرجوع ساختن كالاهاي معيوب و توليد از طرف مشتريان فراهم آوريد.

 

نرم افزار مديريت زنجيره تأمين چه وظيفه اي دارد؟

نرم افزارهاي مديريت زنجيره تأمين از جمله متنوع ترين نرم افزارها در دنيا هستند. هريك از پنج مرحله اصلي مديريت زنجيره تأمين كه در قسمت قبل ذكر شده است، شامل دهها عملكرد مختلف مي باشد كه هركدام مي تواند نرم افزار خاص خود را داشته باشد.

بعضي سازندگان نرم افزارهاي بزرگ سعي كرده اند كه اين نرم افزارها را در كنار يكديگر مونتاژ كنند ولي هيچ توليد كننده اي يك مجموعه كامل از اين نرم افزارها را نداشته و ندارد. اتصال اين نرم افزار با يكديگر مي تواند يك كابوس بزرگ باشد.

شايد بهترين روش براي تقسيم نرم افزار مديريت زنجيره تأمين بدين ترتيب باشد كه آنرا به نرم افزاري كه در جهت برنامه ريزي زنجيره تأمين باشد تقسيم كنيد. نرم افزاري كه در جهت اجراي مراحل زنجيره تأمين به كار گرفته مي شوند.

نرم افزار برنامه ريزي زنجيره تأمين از الگوريتم هاي خاص رياضي در جهت بهبود روندها و كار اين زنجيره و تأمين و پايين آوردن موجودي انبار استفاده مي كند. اين نرم افزار كاملاً وابسته به اطلاعات ورودي براي دقت بيشتر مي باشد.

نرم افزارهاي برنامه ريزي براي كليه مراحل زنجيره تأمين وجود دارند. به طور حتم ارزشمندترين (و در عين حال پيچيده ترين آنها) آنها نرم افزارهاي برنامه ريزي نياز مشتريان است كه مشخص مي كنند ميزان مورد نياز توليد كالا براي رفع نياز مشتريان چه مقدار مي باشد.

نرم افزار اجراي زنجيره تأمين جهت اتوماسيون بخشهاي مختلف سيستم زنجيره تأمين بكار مي رود.

اين نرم افزار مي تواند به سادگي انتقال الكترونيك سفارشات از كارخانه و يا كارگاه شما به تأمين كنندگان مواد اوليه مورد نياز باشد.

در اینجا این سوال مطرح می گردد که آيا نياز به نصب نرم افزار مديريت منابع سازماني  (ERP)  قبل از نرم افزار مديريت زنجيره تأمين (SCM) مي باشد؟

اين موضوع بسيار بحث برانگيزي مي باشد. امكان دارد در صورت نياز به نصب نرم افزار برنامه ريزي زنجيره تأمين نياز به وجود نرم افزار ERP بدليل وجود نياز به اطلاعاتي كه قاعدتاً در نرم افزار ERP جمع آوري شده است، باشد.

از لحاظ فرض علمي شما نمي توانيد اطلاعات مورد نياز نرم افزار برنامه ريزي زنجيره تأمين را از سيستمهاي قديمي موجود در شركت به آن تغذيه كنيد. ولي به جريان انداختن اين اطلاعات با سرعت و دقت لازم از كليه بخشهاي سازمان در عمل بسيار مشكل خواهد بود. نرم افزار مديريت منابع سازماني ERP كليه اين اطلاعات را در قالب يك بسته نگهداري مي كند و بدين ترتيب نرم افزارهاي برنامه ريزي زنجيره تأمين مي توانند با اتكا به تنها يك منبع به آخرين اطلاعات مورد نياز خود دسترسي داشته باشند، بيشتر مديراني كه سعي كرده اند نرم افزارهاي برنامه ريزي زنجيره تأمين را در سازمان خود نصب كنند، اظهار داشته اند كه از نصب ابتدايي نرم افزار مديريت منابع انساني ERP  در سازمان خود راضي هستند.

آنها به پروژه هاي ERP به عنوان نظم بخشيدن به اطلاعات درون سازماني خود مي نگرند. واقعيت اين است كه نرم افزارهاي ERP بسيار گران قيمت و اجراي آنها بسيار دشوار مي باشد. در نتيجه ممكن است منطقي باشد كه اطلاعات مورد نياز نرم افزار برنامه ريزي زنجيره تأمين بدون نصب  ERP براي آن فراهم گردد.

نرم افزارهاي اجرايي زنجيره تأمين وابستگي بسيار كمتري به جمع آوري دقيق اطلاعات از بخشهاي مختلف سازمان دارند و به اين ترتيب مستقل از تصميمات ERP عمل مي كنند. ولي احتمال اين وجود دارد كه نياز به تبادل اطلاعات بين اين نرم افزارها و ERP باشد.

اين اصل بسيار مهم است كه نرم افزارهاي اجرايي زنجيره تأمين حتماً امكان يكپارچه شدن با اينترنت، مديريت منابع سازماني ERP و برنامه ريزي زنجيره تأمين SCP را داشته باشد. براي مثال اگر مي خواهيد يك سايت اينترنتي خصوصي براي ارتباط با مشتريان خود و تأمين كنندگان مواد اوليه خود بوجود آوريد حتماً نياز به استخراج اطلاعات از نرم افزارهاي اجرايي زنجيره تأمين ، برنامه ريزي زنجيره تأمين و مديريت منابع سازماني و مديريت منابع سازماني ERP خواهيد داشت كه قادر به تبادل آخرين اطلاعات در مورد سفارشات، پرداختها و وضعيت توليد و تحويل كالا باشد.

 

هدف از نصب نرم افزار مديريت زنجيره تأمين چيست؟

قبل از فراگير شدن اينترنت مديران نرم افزار زنجيره تأمين عمدتاً به تقويت امكان پيش بيني نياز مشتريان و روان سازي زنجيره تأمين محدود بودند. ولي ذات ارزان و همه جا حاضر اينترنت به همراه استانداردهاي ارتباطي جهاني و ساده خود امكانات وسيعي بوجود آورده است.

 

موانع نصب نرم افزار مديريت زنجيره تأمين

بدست آوردن اطمينان تأمين كنندگان مواد اوليه و شركاي تجاري

اتوماسيون زنجيره تأمين به اين دليل است كه پيچيدگي هاي آن از مرز سازمان شما فراتر مي رود. نه تنها كارمندان شما نياز به تطبيق روش كاركرد نشان دارند، بلكه كارمندان هر تأمين كننده اي كه براي شبکه مي پيوندد نيز نياز به تطبيق روشهاي عملكرد خود دارند. تنها توليد كنندگان بسيار بزرگ و قدرتمند توانايي اجبار كردن ديگران در زنجيره تأمين به اعمال چنين تغييراتي را دارند. براي اينكه بتوانيد رضايت شركاي زنجيره تأمين خود را براي همكاري در اين زمينه بدست بياوريد مي بايست طبق توافقاتي انتظارات آنها را نيز برآورده ساخت تا بدين ترتيب همه عناصر اين زنجيره به نوبه خود سود ببرند.

مقاومت داخلي در برابر تغيير

اگر قانع كردن ديگر سازمانها براي استفاده از سيستمهاي زنجيره تأمين دشوار است. قانع كردن افراد داخل سازمان هم به همان اندازه دشوار است. اگر نتوانيد اپراتورها را قانع كنيد كه استفاده از اين سيستم در دقت آنها صرفه جويي مي كند با توجه به اينكه سالها استفاده از روشهاي قديمي و عادت به كاغذ بازي را نمي توان بسادگي فراموش كرد، به احتمال زياد راهي براي دور زدن و استفاده نكردن از سيستم نصب شده پيدا خواهند كرد.

اشتباهات اوليه

نحوه پردازش داده ها در سيستمهاي مديريت زنجيره تأمين جديد نصب شده در سازمانها به گونه اي است كه براي آن برنامه ريزي شده. ولي نرم افزار در چند ماه اوليه نصب در سازمان نمي تواند از روشها، سنتها و تاريخچه عملكرد سازمان باخبر باشد. برنامه ريزي ها و پيش بيني كننده ها بايد متوجه اين موضوع باشند كه اولين اطلاعاتي كه از اينگونه سيستمها دريافت مي كنند نياز به بررسي و كمي تغيير خواهند داشت.

در يك مورد به عنوان نمونه يك كارخانه توليد قطعات خودرو درست پس از نصب يك سيستم پيش بيني زنجيره تأمين سفارشي غير عادي بزرگي از يكي از سازندگان خودرو دريافت مي كند. سيستم بلافاصله فرض مي كند كه درخواست بازار براي اينگونه قطعات بسيار بالاست (با توجه به اينكه از روند قبلي بازار بي خبر است). استفاده كوركورانه از اعداد و ارقام سيستم در اين مورد خاص مي تواند منجر به سفارش غير منطقي مواد اوليه توسط اين شركت بشود. شركت متوجه مشكل شد و اين اشتباه جلوگيري كرد. بدين گونه كه برنامه ريزيها اطلاعات سيستم را دور ريخته از اطلاعات شخصي خود استفاده كردند.

ولي اين مشكل ديگري را بوجود مي آورد و آن عدم اطمينان برنامه ريزي ها به سيستم نصب شده و استفاده از اطلاعات شخصي خود مي باشد. شركت مي بايست سيستم را تنظيم كند و در بوجود آوردن اطمینان كاركنان به سيستم كوشش كند. وقتي كارمندان متوجه شوند كه مي توانند تجربيات خود با دقت رو به رشد سيستم هماهنگ كنند، تكنولو‍ژي را قبول كرده از آن استفاده مي كنند.

لازم بذکر است که بسياري از بازارهاي الكترونيك B2B مجهز به نرم افزار مديريت زنجيره تأمين مي باشند.

 

تصميمات زنجيره تأمين در چه حيطه اي هستند؟

ما تصميمات لازم در رابطه با مديريت زنجيره تأمين را به دو دسته كلي تقسيم مي كنيم. تصميمات استراتژيك و عملياتي. همانطوريكه از نام آن پيدا است، تصميمات استراتژيك معمولاً براي افق زماني بلندي است و تا حد زيادي به سياستهاي طراحي زنجيره تأمين را فراهم مي آورند. در سوي ديگري تصميمات عملياتي بيشتر بر عمليات روزمره تمركز دارند. هدف اين تصميمات حركت موثر و بهينه توليدات در زنجيره تأمين تعريف شده استرات‍ژيك مي باشد.

 

تعداد بازدید:293

بیشتر بخوانید:

تاثیر crm (مدیریت ارتباط با مشتریان) در افزایش فروشتاثیر نرم افزارهای مدیریت مدارک پزشکی بر بهبود عملکرد پزشکانآیا امکانات نرم افزار CRM با سیستم های مدیریت اسناد برابری می کند؟مدیریت مشتری با استفاده از ابزار های دورکارینرم افزار مدیریت ارتباط با تامین کنندگان
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو