(10خط) 02177613815

پروژه کاپلينک گامي به سوي توسعه مديريت دانش در پليس

پروژه کاپلينک گامي به سوي توسعه مديريت دانش در پليس
مولف/مترجم: جنيفر اسکرودر، هين‌چون‌چن، ميشل چاو و ديگران/ مترجمين: روح الله تولايي – احمد روحاني
موضوع: مديريت دانش
سال انتشار(ميلادي): 2008
وضعيت: تمام متن
منبع: دوماهنامه توسعه انساني پليس-شماره 12
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده:
پروژه کاپلينک بعنوان گامي در راستاي توسعه دولت الکترونيک و بصورت سيستم يکپارچه مديريت اطلاعات و دانش معطوف به شناسايي چالشهاي پيش‌روي سازمانهاي پليسي، در آغاز (به صورت آزمايشي) توسط آزمايشگاه هوش مصنوعي دانشگاه آريزوناي امريکا ، اداره پليس توکسان و اداره پليس فونيکس طراحي و راه‌اندازي شده است.
هدف پروژه کاپلينک توسعه سيستمها، تکنولوژي‌ها و متدولوژيهاي مديريت اطلاعات و دانش جهت تهيه، دسترسي، تجزيه و تحليل و تسهيم (سهم‌بندي) اطلاعات دروني و محيطي سازمانهاي پليسي مي‌باشد. کاپلينک بعنوان يک ابزار کاربردي براي انجام ماموريتهاي افسران پليس، امکان دسترسي آنها را به بانکهاي اطلاعاتي ديگر مراکز پليسي فراهم مي‌آورد.


امروزه اطلاعات مربوط به جرايم و گزارشهاي پليسي به سرعت در حال تغيير شکل از حالت ثبتهاي کاغذي به فرم بانکهاي اطلاعاتي مي‌باشند و بسياري از سازمانهاي پليسي براي تهيه اطلاعات مورد نياز خود از چنين سيستم‌هايي استفاده مي‌کنند. اما اين سيستمها توانايي تبادل اطلاعات بين مراکز پليسي را ندارند و تبهکاران - که همواره مرتکب رفتارهاي غيرقانوني مي‌شوند- نيز از اين موضوع حداکثر سوء استفاده را مي‌کنند. سازمان استانداردهاي فدرال آمريکا US Department of Justice, 1998)) يک سيستم گزارش‌گيري ملي حادثه محور ابداع کرده است که بخشي از آن به استانداردهاي گزارش‌نويسي ويژه مراکز پليسي اختصاص دارد تا در آينده گزارشهاي پليسي و تبادل اطلاعات تخصصي بين‌ آنها بصورت سيستمهاي گزارشهاي الکترونيکي توسعه يافته و فراگير شود.
در صورت فراهم شدن امکان اشتراک‌گذاري رکوردهاي اطلاعاتي پليس، زمينه‌هاي مديريت دانش – که پيش از اين در بخش‌هاي تجارت، صنعت و ساير بخشهاي دولتي وجود داشته است- نيز در پليس توسعه مي‌يابد و بدينوسيله در پي افزايش روز افزون حجم و تراکم اطلاعات، سهولت اکتساب و دسترسي به آنها براي پليس افزايش مي‌يابد.
در همين راستا بخش بزرگي از اين اطلاعات پليسي که به صورت گزارشهاي توضيحي و تشريحي وجود دارند، جهت تهيه مستندات سازماني و همچنين تجزيه و تحليل و توليد اطلاعات جديد –حتي به زبانهاي متفاوت- قابل کاربرد مي‌باشند.
نکته قابل توجه اين است که در سازمانهاي پليسي، دانش مورد نياز درباره فعاليتهاي مجرمانه افراد يا گروه‌هاي جنايتکار، توسط افسران شاغل در مراکز مختلف پليسي تهيه مي‌شود. اما اين دانشها با تغيير و تحولات و جابجايي افسران مذکور از بين مي‌روند. هرچند برخي از اين اطلاعات ارزشمند در پايگاه‌هاي داده سازمانهاي پليسي ذخيره مي‌شوند، اما ابزارهاي مورد نياز براي بازيابي و کاربردي کردن آنها يا وجود ندارند و يا براي انجام ماموريتهاي ديگر پليسي کاربرد ندارند.
اين شرايط در حالي وجود دارد که کارآگاهان و تحليلگران جنايي و جرم شناسان براي يکي از اساسي ترين فعاليت‌هاي معمول و روزانه خويش، يعني تحليل مسائل حوزه امنيت عمومي و انضباط اجتماعي به تجزيه و تحليل گزارشهاي جنايي و ديگر اطلاعات سازماني نياز مداوم دارند.
با سرمايه‌گذاري انجام شده بوسيله انستيتوي ملي دادگستري و بنياد ملي علوم آمريکا، يک تيم مشترک از آزمايشگاه هوش مصنوعي دانشگاه آريزونا و اداره پليس توکسان و اداره پليس فونيکس جهت توسعه کاربردهاي پروژه کاپلينک براي بخش پليس کشور فعال شده‌اند.
هدف پروژه کاپلينک توسعه سيستمها، تکنولوژيها و متدولوژي مديريت دانش، در برگيرنده حوزه‌هايي چون دسترسي، تجزيه و تحليل، تسهيم و اشتراک‌گذاري دانش در بين مراکز پليس و شامل اطلاعات سازماني و پيراموني آن مي‌باشد. مبناي اين طرح مطالعاتي معطوف به توسعه حوزه‌هاي؛ بازيابي، استخراج اطلاعات، هوش مصنوعي، سيستمهاي چند رسانه‌اي، سيستمهاي چند عامله و ارتباطات از راه دور مي‌باشد.
در اين پروژه عوارض روش‌شناسي تربيتي، اجتماعي و تغييراتي که سازمانهاي پليسي براي حداکثر کردن بازده سرمايه‌گذاري و حرکت به سوي مديريت دانش و اطلاعات لازم دارند، مورد مطالعه قرار گرفته است. مباني علمي اين تحقيق شامل علوم اجتماعي، تئوري تصميم‌گيري، تئوري ارتباطات، روانشناسي ادراکي و تحقيقات سازماني و مديريتي مي‌باشد. (Hauck & Chen, 1999)
در اين پروژه يک خط مشي و رويکرد مستقل، مقياس‌پذير (قابل توسعه)، پايدار و يک رابط گرافيکي کاربري براي توسعه سيستم کاپلينک در اداره پليس توکسان راه‌اندازي و بکار رفته است.
نقطه نظرات کاربران سيستم درباره عملکرد آن، امکان سنجش و مطالعه نقش و تاثير سيستم را بر افزايش کارآيي نيروي پليس و همچنين شناخت نيازهاي توسعه‌اي و تعميم آن نمايان مي‌سازد. در اين باره، توسعه اين سيستم به ساير مراکز پليسي بطور مداوم در حال انجام بوده و شامل حوزه‌هاي؛ تجزيه و تحليل مستندات سازماني، کم و کيف تسهيم اطلاعات، دروني سازي دانشها و افزايش سهم اطلاعات جغرافيايي در آن مي باشد.
تجزيه و تحليل اطلاعات تخصصي بر روي گزارشهاي جنايي که يکي از ارکان اصلي اين پروژه است، در اداره پليس فونيکس انجام مي پذيرد. امکانات اين بخش پروژه به گونه‌اي است که کاربر سيستم مي‌تواند شبيه توانايي موتورهاي جستجو در اينترنت، با استفاده از يک نام يا يک کليد واژه بر اساس جزئيات ديگر حوادث، در بين گزارشها به جستجو بپردازد. همچنين اين سيستم اجازه شناسايي رابطه بين موضوعات و نکات متفاوت را با امکان جستجوي اطلاعات يا کليد واژه‌هاي مرتبط براي کاربر فراهم مي‌آورد (مانند اسامي مجرمين سابقه دار يا وسايل نقليه‌اي که در اغلب جرايم استفاده مي‌شوند). اين سيستم همچنين به کاربر اجازه مي‌دهد به داده‌هاي تفکيک شده مکاني و جغرافيايي مربوط به موضوع ( يا محل) جرم دسترسي داشته باشد. اين قابليتها توسط تکنيک‌هاي خاصي از قبيل تبديل اسم به عبارت (Tolle & Chen 2000) ، استخراج مولفه ، خودسازماندهي شکل نقشه‌ها (Kohonen 95, Lin et al. 99) ، فضاي مفهومي (Chen et al. 95, Chen et al. 96) و موتورهاي جستجو فراهم شده اند.
هم اکنون طراحان اين سيستم در حال يکپارچه کردن بهتر قابليت «تجسم‌سازي» پروژه کاپلينک هستند.
روابط بين مولفه‌هاي متفاوت (مردم، وسائط نقليه، محل جرم، سازمانها) شبيه يک درخت هايپربوليک (توابع هذلولي) است و کاربر مي‌تواند همه مولفه‌هاي مرتبط با کليد واژه مورد نظر خود را جستجو کند و در فرم سلسله مراتبي مشاهده نمايد.
براي تکميل قابليت‌هاي اين سيستم در حوزه نقشه‌هاي جغرافيايي جرايم، از نرم‌افزارهايي چون "آرک آي.ام.اس " و " مَپ آبجکت "، براي شناسايي مناطق جرم‌خيز شهر توکسان استفاده مي‌شود. به گونه‌اي که کاربر سيستم مي‌تواند بروز هر حادثه‌ جنايي را به همراه محل وقوع آن روي نقشه پيدا کند. اين جستجو شامل توانايي تمرکز دقتي و تعيين ميزان وضوح مورد نياز مي‌باشد. اين جستجو بدين صورت است که کاربر سيستم، يک نوع جرم يا حادثه را مد نظر قرار مي‌دهد و با جستجوي آن در نرم‌افزار مزبور مکانهاي مختلف شهري از نظر آمار آن نوع خاص جرم و ديگر اطلاعات مرتبط را دريافت مي‌کند.
گام بعدي در اين پروژه، نظارت و ارزيابي و توسعه امکانات ارتباطي بين کاربران سيستم است. هدف اصلي اين گام، شامل ارتقاء توان پشتيباني سيستم از امکان ردگيري تغييرات در پايگاه‌هاي داده به روش هوشمندانه توسط کاربران مي باشد. در نمونه نخست سيستم کاپلينک امکان جستجوي داده‌ها در بانک اطلاعاتي آن ميسر است و در ادامه فرآيند توسعه آتي آن، امکان اضافه شدن ديگر بانکهاي اطلاعاتي بدان فراهم مي‌شود (Chau et al. 2001). به منظور شناخت نيازهاي اساسي کاربران، نيازسنجي آنان بطور مداوم انجام مي‌شود. در فرآيند نيازسنجي کاربران، آنچه که کارآگاهان و جرم‌شناسان براي آگاهي از منابع داده‌اي متفاوت نياز دارند مشخص مي‌شود. به عنوان مثال؛ بررسي وجود اطلاعات يا داده‌هاي جديدي درباره مظنون خاص يا وسيله نقليه بکار رفته در جنايت خاص. اين نيازسنجي بطور خودکار انجام يافته و کاربران سيستم از آخرين تغييرات به وجود آمده در بانکهاي اطلاعاتي بلافاصله خبردار مي‌شوند. بانکهاي اطلاعاتي متعددي وجود دارند که براي سازمانهاي پليسي اطلاعات ذي‌قيمتي دارند. به عنوان مثال وب سايتها و پايگاه‌هاي ‌داده‌ قابل دسترس زيادي در اينترنت وجود دارند و کاربران مي تواند در قالب يک رويکرد جامع از آنها استفاده کنند.
اين سيستم همچنين امکان شناسايي محل هر پايگاه داده‌ را براي کاربران خود فراهم مي‌کند. در مجموع اين سيستم بطور خودکار کاربراني را که شرح وظايف يا علائق تحقيقاتي مشابهي دارند به يکديگر متصل مي‌کند.
زير پروژه «اشتراک مساعي کاپلينک »، اشتراک اطلاعات و مديريت دانش را در سازمان ها]ي پليسي[ توسعه مي‌دهد. کاربران از طريق آن مي‌توانند به تبادل ايده‌ها پرداخته و منابع اطلاعاتي را با يکديگر به اشتراک بگذارند. به منظور ارائه خدمات بهتر بايستي سيستم براي هر کاربر يک سطح دسترسي خاصي ارائه دهد. چرا که امنيت داده‌هاي اين سيستم از حساسيت خاصي (بالايي) برخوردار است و بايستي از دسترسي افراد غير مجاز به سيستم جلوگيري بعمل آيد. بدين منظور براي تامين امنيت اطلاعات مورد مبادله – که از طريق اينترنت صورت مي‌پذيرد – از شيوه رمزنگاري استفاده مي‌شود.
علاوه بر اين، سيستم کاپلينک داراي اين ويژگي است که مي تواند دامنه خدمات خود را به ديگر مراکز پليسي خارج از اعضاي شبکه فعلي گسترش دهد.
نمونه اوليه اين سيستم در اداره پليس توکسان و نيز اداره پليس فونيکس به اجرا درآمده است. با توسعه اين سيستم در حوزه‌هاي تجزيه و تحليل منابع اطلاعاتي کاربري پليس، اشتراک مساعي اطلاعاتي، دروني‌سازي دانش و استفاده از نقشه‌هاي جغرافيايي، مي‌توان آن را به يک ابزار قدرتمند کاربردي در ماموريتهاي پليسي – از جمله تحقيقات و بازجوئي‌ها – تبديل کرد.

منابع :
- Chau, M., H. Atabakhsh, D. Zeng, H. Chen. (2001) Building an Infrasturcture for Law Enforcement information Sharing and Collaboration: Design Issues and Challenges. National Conference on Digital Government, Los Angeles, May 21-23, 2001.
- Chen, H. & Ng, T. (1995) An algorithmic approach to concept exploration in a large knowledge network (automatic thesaurus consultation): Symbolic branch-and-bound search vs. connectionist Hopfield net activation. Journal of the American Society for information Science, 46(5): 348-369.
- Chen H., Schatz, B., Ng, T., Martinez, J., Kirchhoff, A., & Lin, C. (1996). A parallel computing approach to creating engineering concept spaces for semantic retrieval: The Illinois Digital Library Initiative Project. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence Special Section on Digital Libraries: Representation and Retrieval 18(8): 771-782.
- Hauck, R. V. & Chen, H. (1999). COPLINK: A case of intelligent analysis and knowledge management. Proceedings of the 20th Annual International Conference on information Systems ’99, 15-28.
- Kohonen, T. (1995). Self-organized Maps, chapter 3: The Basic SOM. Springer-Verlag,
- Berlin Heidelberg Lin, C., Chen, H., and Nunamaker, J. F., ‘‘Verifying the Proximity and Size Hypothesis for Self- Organizing Maps,’’ Journal of Management information Systems, 16:3, 57-70, 1999
- Tolle Kristin M. and Chen Hsinchun, "Comparing Noun Phrasing Techniques for Use with Medical Digital Library Tools", Journal of the American Society for information Science, 51(4): 352-370, 2000
- United States Department of Justice, Uniform Crime Reporting: National Incident-Based Reporting System: Vol. 1 Data Collection Guidelines, 1998.


درخواست دمو

درخواست دمو CRM