(10خط) 02177613815

تمركز بر روى نرم افزار هوشمندهمكاران سيستم: شركت SAP قرار است طى سال آينده، تمركز خود را بر روى نرم افزار هوشمندى تجارى افزايش دهد.Markus Berner سخنگوى شركت SAP گفته است: «نرم افزار هوشمندى تجارى، ناحيه اى است كه ما قصد داريم آن را در سال ۲۰۰۵ توسعه دهيم.» وى همچنين افزوده است: «ما پيش از اين نيز به اين مهارت مهم توجه داشته ايم، اما قصد داريم توجه خود را متمركزتر سازيم. ما در حال برنامه ريزى براى تخصيص حدود ۱۰۰ نفر كارمند به اجراى اين امر و تلاش هستيم.»نرم افزار هوشمندى تجارى براى انتخاب و جمع آورى سريع تجهيزات مناسب از ميان تعداد كثيرى از داده ها طراحى شده كه توسط سيستم هاى كسب و كار جمع آورى شده اند. اين نرم افزار به شركت ها امكان مى دهد تا داده هاى مهم را در اختيار كاربران كسب و كارى قرار دهند كه براى انجام حرفه خود بدان ها نيازمندند.به عنوان نمونه خرده فروشان مى توانند از نرم افزار هوشمندى تجارى براى اتخاذ تصميم هايى درباره تجارت كردن، مديريت اموال و دارايى ها، گزارش هاى مالى و عمليات ذخيره سازى استفاده كنند تا بدين طريق، راهكارهايى مانند ثبت كالا و يا انتقال محصولات از مكانى به مكان ديگر به آنها ارائه شود.در حال حاضر، بازار هوشمندى تجارى توسط گروهى از تامين كنندگان كوچك تر از جمله Business Objects، Cognos و انستيتوى SAP كنترل و اداره مى شود.SAP داراى تاريخى در زمينه ورود به بازارهاى نرم افزار مانند مديريت زنجيره تامين و CRM بوده و سپس به تامين كننده اى كليدى و اصلى مبدل شده است.شركت SAP هفته گذشته در كنفرانس TechEd خود، نمونه اوليه اى از تكنولوژى هوشمندى تجارى خود براى جست وجوى اطلاعات مربوط به دارايى و سوددهى ذخيره شده در سيستم هاى مختلف را ارائه كرده است.بر طبق اظهارات شركت SAP، اين تكنولوژى مى تواند با سرعتى ده تا هزار برابر بيشتر از فنون سنتى، واكنش انجام دهد.


درخواست دمو

درخواست دمو CRM