(10خط) 02177613815

آينده‌ىIT يك سازمان

آينده‌ىIT يك سازمان
نویسنده : نازنين كى نژاد -- تماس با نویسنده مقاله
درباره نویسنده:
www.computerweekly.com
خلاصه : تحليل‌گران گارتنر به حرفه‌هاى بخش IT درباره‌ى نحوه‌ى فعاليت‌هاى‌شان در سال 2005 پيش‌نهادهايى ارايه مى‌كند: ”بازنگرى و با بهره‌گيرى از يك برنامه‌ى پشتيبان‏، از تغييرات استقبال كنيد.“ آن‌ها فهرستى از ”بايدها و نبايدها“تهيه كرده‌اند كه راه‌حل‌هايى براى چه‌گونگى هدايت بخش IT به مديران ارايه مى‌دهند. توجه به اقتصاد، جهانى شدن و نظارت بر تقاضاها همه و همه از افزايش روزافزون نياز مشاغل به IT حكايت مى‌كند، اما كارشناسان فناورى نوين بايد نقش خود را دوباره تعريف كنند و از اين طريق به همگان نشان دهند كه در عرصه‌ى مشاغل نيز مانند فناورى فعال و كارآمد هستند.
متن کامل :
تحليل‌گران گارتنر به حرفه‌هاى بخش IT درباره‌ى نحوه‌ى فعاليت‌هاى‌شان در سال 2005 پيش‌نهادهايى ارايه مى‌كند:

”بازنگرى و با بهره‌گيرى از يك برنامه‌ى پشتيبان‏، از تغييرات استقبال كنيد.“

آن‌ها فهرستى از ”بايدها و نبايدها“تهيه كرده‌اند كه راه‌حل‌هايى براى چه‌گونگى هدايت بخش IT به مديران ارايه مى‌دهند.

توجه به اقتصاد، جهانى شدن و نظارت بر تقاضاها همه و همه از افزايش روزافزون نياز مشاغل به IT حكايت مى‌كند، اما كارشناسان فناورى نوين بايد نقش خود را دوباره تعريف كنند و از اين طريق به همگان نشان دهند كه در عرصه‌ى مشاغل نيز مانند فناورى فعال و كارآمد هستند.

آن‌ها بايد تصميماتى بگيرند تا فناورى را با برنامه‌‌ريزى‌ها و اهداف مالى‌شان، همراه كند.

احتمال تغيير فناورى‌هاى روز تا چند سال آينده بعيد به نظر مى‌رسد، اما روش انتقال ارزش‌هاى جديد به فعاليت‌هاى شغلى در تغيير است.”جان ماهوني“ مسوول تحقيقات و مدير IT ”گارتنر“ در اروپا مى‌گويد: ”مديران IT به جاى تمركز صرف بر مديريت فناورى، بايد به دنبال راه‌هايى براى مديريت اطلاعات شغلى و ارتباطات باشند.“

اين توجيه براى شركت‌‌هايى است كه بودجه‌هاى IT خود را كاهش مى‌دهند و به فعاليت‌هاى برون‌سپارى و كاهش كاركنان IT مى‌پردازند.

اگر كارشناسان IT به ناكارآمدى‌هاى خود در تصميم‌گيرى‌‌هاى ”هيات مديره“ پى نبرند، خيلى زود تشكيلات‌شان از بين مى‌رود. در واقع ”گارتنر“ پيش‌بينى مى‌كند كه در سال 2008 نيروى انسانى تشكيلات IT، با افزايش 50 درصدى روبه‌رو خواهد بود.

”مارك راسكينو“ مدير بخش تحقيقات گارتنر در امور ”فعاليت‌هاى شغلى و كاربردها“ مى‌گويد: ”از نظر مديران اجرايى، فناورى مانند سدى است كه در برابر هر نوع تغيير ايستادگى مى‌كند.“ اين جديدترى يافته‌ى ”گارتنر“ در سال جارى است.

از نظر مديران اجرايى IT، سيستم‌ها و رفتارهاى موجود درباره‌ى عملكرد كاركنان IT مانند سرعت‌گيرهايى هستند كه جلوى سرعت IT را مى‌گيرند. تحليل‌گران راه‌‌حل‌هايى مانند كنار گذاشتن دستورالعمل‌هاى قديمى به هنگام استفاده از دستورالعمل‌هاى جديد را براى تسهيل امور پيش‌نهاد مى‌كنند. هم‌چنين كاركنان IT را تشويق مى‌كنند كه تعداد پشتيبان‌هايى را كه با آن‌ها قرارداد بسته‌اند، محدود كنند. به اين ترتيب تمام خدمات در تاريخ معين به مشتريان عرضه مى‌شود. از نظر آن‌ها ديگر زمان بستن قرارداد با يك پشتيبان يا يك شريك به سر رسيده است. با اين حال آن‌ها يك نكته را گوشزد مى‌كنند: ”توصيه ما مبارزه براى دست‌يابى به بهترين توليد است؛ زيرا توليد يك محصول خوب كه بتواند نمايان‌گر توانايى شما باشد براى شغل‌تان ضرورى است. “ از نظر ”ماهوني“ برون‌سپارى فرآيند قابل توجهى است و عملكرد داخلى را تسهيل مى‌بخشد. البته هميشه سعى كنيد مسووليت‌هاى به نسبت زيادى به كاركنان IT بدهيد؛ زيرا باعث مى‌شود به ارزش واقعى خود بيش‌تر پى ببرند. ”گارتنر“ راه‌حل‌هايى را براى هيات‌هاى مديره در سال 2005 پيش‌نهاد مى‌كند:

- برنامه‌هايى جاى‌گزين براى سال جديد تنظيم كنيد.

- تعيين كنيد كه آن‌ها مى‌خواهند با دانش IT مديران فناورى باشند، يا مديران شغلى و روى افراد با مهارت سرمايه‌گذارى كنيد.

- از پيش‌نهادهاى مثبت و مناسب براى فعاليت‌هاى استراتژيك و مرتبط استفاده كنيد.

- از كاركنان كارآمد IT بهره گرفته سعى كنيد ارتباط موفق خارجى ايجاد كنيد.

- مفهوم حضور سروقت و ارايه‌ى خدمات سر وقت و بودجه را براى كاركنان‌تان جا بيندازيد؛ زيرا هيچ چيز از اين مساله ضرورى‌تر نيست.

- روش‌هاى عملكرد جديد براى شركت خود طراحى كنيد.

- درباره‌ى فناورى جديد تجربه‌هاى عملى كسب كنيد.

- با طراحى راهكارهاى ساده به جنگ پيچيدگى IT برويد.

- ابتدا با تصميم‌گيرى درباره‌ى نحوه‌ى كار و سپس كاربردهاى آن طرز تفكر رايج درباره‌ى روند شغلى و مديريت را ارتقا دهيد.

- بين مديريت منابع انسانى و فعاليت‌هاى IT ارتباط و همكارى برقرار كنيد.

- توانايى سازمان خود و مديران آن را با ديد منتقدانه بررسى كنيد.درخواست دمو

درخواست دمو CRM