(10خط) 02177613815

چالش ها و تنگنا هاي مديريت و بازيابي اطلاعات

چالش ها و تنگنا هاي مديريت و بازيابي اطلاعات
مولف/مترجم: امين يوسفي
موضوع: فن آوري اطلاعات
سال انتشار(ميلادي): 2006
وضعيت: تمام متن
منبع:
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: سرعت سرسام آور توليد اطلاعات از يک سو و ضرورت سامان دهي اين حجم روز افزون از سويي ، بشر را با چالش هاي جديدي روبرو ساخته است. پيشرفت هاي حاصل در فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي با همه مزايايي که داشته اند برخي تنگناهاي جديد براي جامعه کاربران به وجود آورده اند. هر چه حجم اطلاعات بيشتر و مجراهاي دسترسي به آنها متنوع تر مي شود امکان بازيابي کارآمد و به موقع اطلاعات دشوارتر شده و اطمينان از صحت و اعتبار آنها نيز کمتر مي شود. در اين ميان اتخاذ يک استراتژي سودمند مستلزم شناخت جامعه کاربران و نيازهاي اطلاعاتي آنان، ارائه آموزش هاي لازم، ريشه يابي مشکلات موجود و ايجاد ابزار هاي جديد براي مقابله با اين مشکلات مي باشد.
کليد واژه ها: مديريت اطلاعات، بازيابي اطلاعات، اينترنت، ابر داده، موتور هاي جستجو

مقدمه
مديريت اطلاعات امروزه به مفهومي پيچيده تبديل شده است ، زيرا اطلاعات موجود حجمي ناباورانه به خود گرفته و روزبه روز بر اين حجم افزوده مي شود. همه ما با اصطلاحاتي چون « انفجار دانش » يا « انفجار اطلاعات» کم و بيش آشنا هستيم. اين پديده ، واقعيت بزرگي است که منشاء تحولات و حتي انقلابي عظيم در عرصه حيات بشري گرديده است(شاهنگيان، 1369). نا گفته پيداست که حجم وسيع تر اطلاعات بايد منجر به عملکرد بهينه تر، هوشمندانه تر و با سرعت بيشتر گردد. مقاله حاضر به بحث پيرامون چالش ها و تنگناهاي موجود در مديريت اطلاعات با رويکردي بر اطلاعات تحت وب مي پردازد.

تعريف مديريت اطلاعات
واژه مديريت اطلاعات در رشته ها و زمينه هاي مختلف علمي به کار برده شده است. از جمله در علوم کامپيوتر، بازرگاني، مديريت و کتابداري و اطلاع رساني. در اين مقاله تاکيد ما بر جن%D

درخواست دمو

درخواست دمو CRM