(10خط) 02177613815

همه چيز در رابطه با مديريت پروژه

مدیریت پروژه يك تلاش دقيق، برنامه ریزی شده و سازمان یافته برای به انجام رساندن یک پروژه موفق است. پروژه یک تلاش موقت است که يك نتيجه خاص را توليد مي كند ، به عنوان مثال، یک ساختمان یا يك ابر كامپيوتر جدید. این در تقابل است با بر نامه اي كه

1) یک جریان در حال انجام، مانند یک برنامه کنترل کیفیت، و یا2) فعالیتي براي مدیریت مجموعه ای از پروژه های متعدد به صورت همزمان با يكديگر .در برخی از کشورها، اصطلاح "برنامه" به ابزار و نرم افزار و اصطلاح "program me" كه می تواند یک برنامه تلویزیوني یا رادیويي باشد اشاره دارد

مدیریت پروژه شامل توسعه برنامه پروژه اي است که شامل تعریف و تایید اهداف پروژه و مقاصد آن است، شناسایی وظایف و اينكه اهداف چگونه حاصل خواهد شد، تعیین کمیت منابع مورد نیاز، و تعیین بودجه و جدول زمانی برای تکمیل. مدیریت پروژه همچنین شامل مدیریت اجرای طرح پروژه، همراه با عامل 'کنترل' به طور منظم برای اطمینان از صحت و تطبيق داشتن اطلاعات موضوعي طرح با 'عملکرد' است ، و ايجاد مکانیسم هایی برای پیاده سازی اقدامات بازیابی در صورت لزوم (هر جايي كه لازم باشد).
پروژه ها معمولا پيروي مي كنند از مراحل بزرگ و یا مراحلي (با عناوین مختلف)، از جمله امکان سنجی، تعریف، برنامه ریزی پروژه، اجرا، ارزیابی و پشتیبانی / نگهداری.


توجه : نرم افزارهاي بسیار زیادی وجود دارند که مدیریت پروژه را موثر تر و کارآمدتر مي گردانند .

درخواست دمو

درخواست دمو CRM