(10خط) 02177613815

نظارت بر عملکرد کارکنان با نرم افزار CRM طلوع 43003

یکی از اهداف اصلی نرم افزار crm نظارت بر عملکرد کارکنان سازمان دربخش های بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش می باشد. هدف اصلی نرم افزار سی آر ام افزایش میزان رضایت مشت...


مفهوم CRM 42566

مفهوم CRM• مجموعه جامعی از فرآیندها و تکنولوژیها برای مدیریت روابط با مشتریان فعلی و بالقوه و دست اندرکاران کسب و کار در بازاریابی،فروش و خدمات،صرفنظر از نوع کانالها...


اهداف CRM 42675

اهداف CRM• افزایش درآمد حاصله از فروش• افزایش میزان موفقیت در روابط با مشتریان• افزایش سود• افزایش میزان رضایت مشتریان• صرفه جویی در هزینه های اداری و بازاریابی و ...


اصول و مفروضات اساسی CRM 41573

اصول CRM • هدف گذاری برای تک تک مشتریان: یکی از اصول CRM این است که مشتریان دارای انتخاب فراوانی بوده و هر مشتری خدمات و محصولات خاص خود را طلب می کند.• جذب و حفظ وفاداری ...


توهم های رایج CRM 42587

توهم های رایج CRM• سیستم مناسب CRM،موفقیت فرآیند بازاریابی را تضمین می کند. مدیریت ارتباط با مشتری نه یک استراتژی بلکه ابزاری جهت کمک به استراتژیهای سازمان و اصلاح آنه...


انواع فناوریهای CRM 42929

انواع فناوریهای CRM• مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی: که اشاره به برنامه های کاربردی مشتری محور CRM مثل فروش خودکار،بازاریابی خودکار موسسه و خدمت به مشتریان دارد که بر ...


سازمان و CRM 42587

سازمان و CRMبازاريابی سنتی بر پايه چهار P، Product، Promotion، Place، Price تمرکز داشت و مساله اصلی در آن افزايش حجم مراودات مشتريان و فروشندگان محسوب می شد. ولی امروزه استراتژی CRM ف...


افزايش بهره وری با CRM 42795

افزايش بهره وری با CRMهمان طور که پيش از اين اشاره شد، CRM يک فلسفه فرآيند کسب و کار است که استراتژی، فرهنگ، فرآيندها و تکنولوژی سازمان را تحت الشعاع روابط با مشتريان قر...


مشتری محوری در همه ابعاد سازمان 42399

مشتری محوری در همه ابعاد سازمان زمانی که يک سازمان از محصول مداری به مشتری محوری سوق پيدا می کند، بايد فرآيندها و رفتارهای مشتری محور را زيرساخت های جديد حمايت کنند. ...


چرا CRM؟ 43301

در عرصه تجارت حفظ مشتریان فعلی و گسترش کسب و کار مسئله مهمی است. هزینه‌هایی که صرف پیدا کردن مشتریان جدید می‌شود خود نشان دهنده اهمیت هر یک از مشتریان کنونی است. هر...


چرا مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)؟ 42424

چرا مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)؟امروزه CRM به عنوان یکی از جدیدترین راه كارهاي مديريت فروش شرکتهای بزرگ، درجهان مطرح شده که تمامی روشهای بازاریابی از جمله بازاریابی ان...


چرا شرکتها باید از نرم افزار CRMاستفاده کنند؟ 42642

چرا شرکتها باید از نرم افزار CRMاستفاده کنند؟ این روزها همه چیز بصورت فرم های الکترونیک و بصورت برخط (online)انجام می شود. بدیهی است که دلایل مناسبی برای انجام این کارها ...


چرا CRM برای کسب و کار و شرکتهای کوچک نیز ضروری است ؟ 43535

امروزه شرکتها و سازمانها در کسب و کار اغلب از نرم افزار CRM برای اتوماسیون فروش خود استفاده می کنند.اتوماسیون فروش ، کمپانی ها را قادر به تکمیل همه داده های تجارت برای...


درخواست دمو

درخواست دمو CRM