فهرستیکی از مهم ترین وظایف نرم افزار crm مدیریت اتفاقات موثر به رضایت مشتری در زمان مناسب می باشد . زیر سیستم آلارم دهی در نرم افزار crm در کلیه فرآیند های بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش روی ایجاد آلارم برای دادن پیام و هشدار به مشتریان یا کارکنانی که می بایست یک کار خالص را در خصوص یک مشتری پیگیری نمایند می تواند مورد استفاده واقع شود . نرم افزار crm در تمامی مراحل ارتباط با مشتری از زمانی که مشتری اولین ارتباط را با ما برقرار می کند مراقبت های لازم در زمان مناسب برای راضی نگه داشتن مشتری ایجاد خواهد کرد. آلارم برای تماس مجدد با مشتری با توجه به برنامه زمانی پیگیری هر مشتری در نرم افزار crm * آلارم پیگیری برای پیش فاکتور ارسال شده برای مشتری در نرم افزار crm * آلارم پیگیری برای دریافت مبلغ فاکتور با توجه به توافقات مشتری * آلارم پیگیری برای ارائه خدمات یا نصب دستگاه برای مشتری در نرم افزار crm * آلارم ارائه خدمات پشتیبانی به مشتری با توجه به نوع سرویس درخواستی از مشتری * آلارم ارائه سرویس های دوره گارانتی و دوره های بعد از گارانتی با نرم افزار crm طلوع بیشتر آشنا شوید

بیشتر بخوانید:

افزایش راندمان بهره وری تولید کنندگان به کمک نرم افزار CRMاشتباهاتی که هنگام نیازسنجی برای خرید نرم افزار CRM مرتکب می شوید3 اشتباه متداول هنگام انتخاب نرم افزار CRMیکپارچه سازی نرم افزار CRM با سیستم VoIP7 راهی که نرم افزار crm مکمل بازاریابی B2B می شود.
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو