(10خط) 02177613815

هنر زندگی گروهی یک نجات گر در منطقه حادثه دیده

ما در موج پیشرو سعی میکنیم تا این اموزشها را بصورت عملی در طی سفرهای گروهیمان به فراگیران منتقل نماییم و به همین جهت سفرهای ما تماما سفرهایی با مسئولیتهای سنگین و گاه بسیار سخت می شود . ما از فراگیران خود میخواهیم تا به طور مستقیم کودکان آسیب دیده را در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تجربه کنند و بیاموزند که چگونه برای تمامی آسیب دیدگان از روحی و جسمی ملجا و پناه بوده و خود تحملی فرای یک فرد معمولی را داشته باشند . عزیزان همسفر ما در هر سفر مسئولیتهایی را بر عهده میگیرند که در انضباط شخصی و مهارتهای اجتماعی انان موثر بوده و بتواند انان را برای قبول مسئولیتهای واقعی یه نجات گر یاری دهد . ما امیدورایم بتوانیم این مهارتها را که جز کوچکی از مهارتهای زندگی میباشد را به نحو احسنت بطور عملی و حضوری به فراگیران خود آموزش دهیم .


از جمله مهارتهای آموزشی مورد توجه ما در گروه موج پیشرو
1- خدمات فردی در کارهای گروهی (آشپزی / نظافت / شستشو / پرستاری / .../ )

2- همراهی در کارهای گروهی و آشنایی با آفات کار گروهی

3- آشنایی با روانشناسی کار گروهی


دوره هاي مرتبط كه براي گروه نجاتگران موج پيشرو برگزار شده است .
1- عبور از كوير بزرگ ايران - هنر زنده ماندن در شرايط سخت - كوير
2- اردوي سد كرج - تله گذاري و شكار
3-اردوي كوير لوت - هنر زنده ماندن در شرايط سخت - كوير - امنیت و ایمنی برای کار گروهی
۴- اردوی کوهستان چالوس - هنر زنده ماندن در سرما
۵- اردوی برف البرز - هنر زنده ماندن در برف - منفی ده درجه زیر صفر


منبع :http://mojepishro.net/content-58.html


درخواست دمو

درخواست دمو CRM