طلوع CRM تحت وب

نرم افزار مدیریت ارتباطات پروژه

نرم افزار مدیریت ارتباطات پروژه

امروزه یکی از نقاط ضعف سازمان های پروژه محور عدم مدیریت صحیح در ارتباطات پروژه می باشد.
تحقیقات نشان می دهد که بیش از 50% از زمانی که صرف مدیریت پروژه می گردد مربوط به ارتباطات درون پروژه ای می باشد.
یکی از مهمترین توانمندی های مدیران پروژه ، مدیریت ارتباطات صحیح در تمامی بخشهای پروژه می باشد.
آیا می توان با مدیریت بهتر ارتباطات در پروژه  ، به بهره وری بالاتردر طول مدت انجام یک پروژه دست یافت؟
در شرکت هایی که انجام پروژه به طور کامل یا حتی انجام بخش هایی از یک پروژه در دستور کار قرار می گیرد، مدیریت ارتباطات بین اجزاء ، افراد و شرکت های مرتبط، حائز اهمیت می باشد. در این شرایط علاوه بر شخصیت های حقیقی و حقوقی، پروژه هم یک شخصیت مستقل پیدا می کند و ارتباط تمام افراد ، بخش ها و سازمان ها با این شخصیت مستقل،اهمیت بسیاری دارد. اساساً در این سیستم، تمامی تعاملات و ارتباطات یک پروژه(باویژگیهای کاملاً مشخص وتعریف شده)قابل ثبت و پیگیری خواهد بود.
مجموعه این اطلاعات وقتی که در کنار اطلاعات پرسنل یک سازمان و تعاملات آن ها با مشتریان و ارتباطات با مشتریان قرار می گیرد این امکان را به مدیریت می دهد تا در هر پروژه به مجموعه ای ازتحلیل های اثربخش دست یافته و در نهایت با تکیه بر مستندات بتواند تصمیم های درست در جهت  کاهش هزینه یا افزایش بهره وری را اتخاذ نمایید .
مزیت های استفاده از این نرم افزار در سازمان شما :
 
· کاهش هزینه های پروژه
· سرعت در ارتباطات پروژه
· دقت در انتقال اطلاعات یبن عوامل پروژه
· مستند سازی کلیه ارتباطات هر پروژه

 

در زیر ویژگی های بخش هایی از این نرم افزار را بررسی می نماییم:

 

ویژگی ها

 
تعریف پروژه ها

فیلد های زیر برای ثبت هر پروژه قابل تعریف هستند:
1.کد پروژه
2.عنوان پروژه
3.وضعیت پروژه (شروع نشده، در حال انجام، تمام شده و ....) (قابل تعریف توسط کاربر)
4.نوع پروژه (ساختمانی، راه سازی ، سد سازی و...) (قابل تعریف توسط کاربر)
5.نوع ساختمان (قابل تعریف توسط کاربر)
6.نوع سقف(قابل تعریف توسط کاربر)
7.مکان انجام پروژه (کشور، استان، شهر، منطقه)
8.فیلدهای ارتباطی پروژه (با قابلیت تعریف به هر تعداد نامحدود ) شامل :تلفن    فکس و ...
9. اهداف پروژه
10.میزان اعتبار
11.حجم بتون ریزی
12.درصد پیشرفت (نمایش به شکل نموداری )
13. رتبه بندی دستی
14.نحوه آشنایی
15.گروه بندی
16.تاریخ شروع
17.تاریخ پایان پروژه
18.تاریخ تحویل
19.تعداد فاز پروژه
20.تعداد واحد های پروژه
21.توضیحات پروژه
22.نوع خدمات و محصولات مورد نیاز پروژه
23.خدمات و محصولات قابل پیشنهاد به پروژه
24.تعریف کارشناس ویژه پروژه
25.تعریف ریسکهای پروژه
26.قابلیت ضمیمه فایل به پروژه

تعریف نقش های هر پروژه

    پرسنل خاص پروژه
    کارفرما
    پیمانکار
    مشاورین
    آزمایشگاه
    سهامداران
    و یا هر نقش دیگری که توسط کاربر تعریف شده باشد.

 

 

تعریف اشخاص،  ورود مشخصات کلیه اشخاص حقیقی دخیل در پروژه

کد شخص : به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر می‌باشد.
·   پیشوند (دکتر، مهندس،...)
·   نام و نام خانوادگی
·   کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس ، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس
·   روانشناسی شخص
·   کشور، استان، شهر، منطقه
·   شماره شناسنامه
·   کدملی
·   وضعیت تاهل
·   تاریخ تولد
·    تاریخ ازدواج
·   تصویر شخص
·   نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط وی
·   رشته تحصیلی
·    مدرک تحصیلی
·   درآمد
·   میزان اعتبار
·   تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی اشخاص راحت‌تر انجام خواهد گرفت)
·   زبان‌های خارجه همراه با سطح هر یک
·   رنگ مورد علاقه
·   گواهینامه‌ها
·   نحوه آشنایی
·   تعیین اولویت : اشخاصی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم
·   گروه‌بندي اشخاص به صورت شاخه‌ای و nسطحی
·   رده‌بندي اشخاص در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی
·   تعیین فعال یا غیر‌فعال بودن
·   تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این شخص
·  تعیین نقش‌های مختلف برای شخص

تعریف اشخاص حقوقی

ورود مشخصات شخصیت‌های حقوقی (شرکتهاو سازمانها با نقش های پیمانکار ، کارفرما ، مشاور ، ناظر و ....) 
·   کد: به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر می‌باشد.
·   نام شرکت
·   نوع شرکت (سهامی خاص، سهامی عام، دولتی، خصوصی...)
·   برند
·   کد اقتصادی
·   درآمد
·   میزان اعتبار
·   شماره ثبت
·   سال تاسیس و یا تاریخ دقیق تاسیس
·   تعداد کارکنان
·   تصویر آرم شرکت
·   کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با امکان ثبت آدرس بر روی Google map
·   کشور، استان، شهر، منطقه
·   نحوه آشنایی
·   نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط شرکت
·   وضعیت مالکیت: استیجاری، سرقفلی...
·   گواهینامه ها
·   گروه‌بندي شرکت‌ها به صورت شاخه‌ای و nسطحی
·   رده‌بندي شرکت‌ها در قالب رتبه‌بندی دستی
·   تعیین رنگ به شکل دستی (که یافتن و دسته‌بندی شرکت‌ها راحت‌تر انجام خواهد گرفت.)
·   تعیین اولویت : شرکت‌هایی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار می دهیم
·   تعیین فعال یا غیر فعال بودن.
·   تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری
·   تعیین نقش‌های مختلف برای شرکت.

تعریف ارتباطات پروژه

ثبت ارتباطات در هر پروژه می تواند مدیریت کارها و عوامل پروژه را با دقت و سرعت بیشتر میسر نماید . کلیه افراد  مرتبط با سازمان که دسترسی برای ورود به برنامه را دارند می بایست هر گونه ارتباط خود را ثبت و ذخیره نمایند .
1.  موضوع ارتباط
2.  ثبت شخص برقرار کننده ارتباط
3.  ثبت انواع روشهای ارتباطی
4.  ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت ارتباط)
5.  ثبت کالا یا خدمت متناسب با ارتباط برقرار شده به تعداد نامحدود و توضیحات ارایه شده
6.  ثبت نتایج حاصل شده در ارتباطات هر پروژه
7.  ثبت اثر ارتباط
8.  امکان attachفايل ارتباطی در هر ارتباط در پروژه
9.  توضیحات کلی این ارتباط
با کلیک راست بر روی نقش های هر پروژه امکان تعریف ارتباطات در قبال آن پروژه را خواهید داشت.

تعریف وظایف در قبال پروژه

به همین ترتیب امکان ثبت وظیفه در قبال نقش های موجود برای هر پروژه وجود دارد.
هر یک از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می‌کنند. تمامی وظایف هر شخصی در دسته‌های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سر‌رسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده ، وظایف ارجاع شده به کاربر و وظایف ارجاع داده به دیگر کاربران
جهت تعریف وظیفه روزانه کاربر مربوط به هر پروژه فیلدهای زیر پر می شوند:
1.  کد (به صورت اتوماتیک ثبت میگردد)
2.  عنوان وظیفه
3.  نوع وظیفه
4.  وضعیت وظیفه
5.  اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)
·شخص مرتبط (شخصی که بایستی با وی تماس حاصل شود)
· عنوان پروژه ای که این وظیفه مربوط به آن می باشد
· زمان شروع (تاریخ و ساعت)
· زمان ارجاع  (تاریخ و ساعت)
· زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود.
· زمان یادآوری  (تاریخ و ساعت)
· نام شخص ارجاع دهنده کار
· نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است.
· درصد تکمیل
· زمان تکمیل
· نتیجه وظیفه
· توضیحات
· تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی وظایف راحت‌تر انجام خواهد گرفت)
· تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)
· امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت

آلارم بر روي اطلاعات جمع آوري شده

مشخصاتي که نرم افزار بر روي آن‌ها آلارم ميدهد و مي توان با توجه به آن مجددا با عوامل پروژه ارتباط  برقرار نمود:
1.  در هنگام ارجاع یک وظیفه به یک کاربر
2.  در هنگام تکمیل شدن وظایف ارجاعی که به ارجاع دهنده آلارم داده می شود
3.  در صورت عدم تکمیل یک وظیفه ارجاع شده در زمان سررسید که به ارجاع دهنده و ارجاع شونده آلارم داده می شود
4.  تاریخ یادآوری وظایف
5.  تاريخ تاسيس شرکت
6.  تاريخ اتمام قرارداد
7.  تاریخ سررسید اقساط
8.  تاریخ سررسید چک ها
9.  ...
که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار و متون پيش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.

تعریف فاکتور و پیش فاکتور در قبال پروژه

 

1.  با تعریف فاکتور و پیش فاکتور در قبال هر پروژه ، میزان تراکنش مالی با یک پروژه مشخص خواهد شد.
 

پیش فاکتور شامل

1.ثبت شماره پیش فاکتور
2.ثبت تاریخ صدور پیش فاکتور
3.ثبت تاریخ پایان اعتبار پیش فاکتور
4.عنوان پیش فاکتور (پیش فاکتور فروش، درخواست خرید کالا، سفارش کالا ....)
5.قالب (فرمت چاپی مورد استفاده)
6.شخص صادر کننده
7.عنوان پروژه ای که این هزینه  می خواهد در آن انجام شود.
8.میزان تخفیف (مبلغ یا درصدی از قیمت)
9.مالیات بر ارزش افزوده
10.لیست کالاهای ارائه شده
11.ثبت نحوه پرداخت توافق شده شامل نقد، چک، اقساط، POS
12. امکان چاپ پیش فاکتور با فرمت مناسب انتخاب شده
13.قابلیت تبدیل پیش فاکتور به فاکتور
14.قابلیت ایجاد فرمت های مختلف چاپی برای پیش فاکتور

 

فاکتور شامل

1.  ثبت شماره فاکتور
2.  ثبت شماره پیش فاکتور مبدل شده به فاکتور
3.  ثبت تاریخ صدور فاکتور
4.  عنوان فاکتور (فاکتور فروش، صورتحساب فروش کالا ....)
5.  قالب (فرمت چاپی مورد استفاده)
6.  شخص صادر کننده
7.  عنوان پروژه ای که این هزینه  در آن انجام شده است .
8.  میزان تخفیف (مبلغ یا درصدی از قیمت)
9.  مالیات بر ارزش افزوده
10. شماره بارنامه
11. شماره خروج
12. لیست کالاهای ارائه شده (نام کالا، تعداد کالا، قیمت فروش، شماره سریال، بارکد، زمان تحویل، زمان شروع گارانتی، زمان پایان گارانتی، میزان تخفیف بر اساس درصد یا مبلغ)
13.ثبت نحوه پرداخت شامل نقد، چک، اقساط،
14.امکان چاپ فاکتور با فرمت مناسب انتخاب شده
15.امکان تعریف فرمت های چاپی مختلف برای فاکتور

تعریف کاربران


هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، پیمانکاران ، مشاوران ، ناظران  و....) که قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.
دو نوع سطح دسترسی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع قابل تعریف می باشد:

 - سطح دسترسی به فرم ها :
در سطح دسترسی به فرم ها ، برای هر الگوی دسترسی و در نتیجه برای کلیه کاربران عضو در این الگو ، نحوه دسترسی به این فرم تعیین می شود. این دسترسی ها شامل :
. دسترسی به ورود رکورد جدید
. دسترسی به ویرایش رکود های قبلی
. دسترسی به حذف منطقی
. دسترسی به حذف فیزیکی
. دسترسی به گزارشها
. دسترسی به آمار
. دسترسی به تعیین کارشناس مربوطه
. دسترسی به ارسال ها
. دسترسی به خروجی های Excel  و  word
. دسترسی به چاپ
. دسترسی به غیر فعال سازی رکوردها
  - سطح دسترسی به رکوردها:
. در صورتی که دسترسی بر مبنای کارشناس مربوطه باشد، در این صورت کاربر فقط به رکوردهایی دسترسی دارد که این کاربر به عنوان کارشناس مربوطه آن تعیین شده باشد.
. در صورتی که دسترسی بر مبنای الگوی مربوطه باشد ، در این صورت کاربر به کلیه رکورد هایی دسترسی دارد که این کاربر ، به عنوان کارشناس مربوطه آن تعیین شده باشند.

 

گزارشات

نرم افزار مديريت ارتباطات پروژه طلوع، امکان تهيه گزارش بر حسب تمامي پارامترهاي ورودي را دارد.انواع گزارشات در موجودیت های مختلف قابل تعریف و دسترسی هستند.این گزارشات در قالب گزارشات داده ای و یا نموداری در اختیار کاربران قرار می گیرند.هر گزارش دارای یک فرم گزارش است ، که کاربر می تواند با تعریف شرایط و فیلترینگ های مورد نظر خود،گزارش مورد نیاز را بگیرد.
نمونه گزارشات آماده در این سیستم :
. گزارشات مربوط به شرکتها
. گزارشات مربوط به اشخاص
. گزارشات مربوط به ارتباطات
. گزارشات مربوط به پیش فاکتور
. گزارشات مربوط به وظایف
. گزارشات مربوط به تاریخچه رکوردها

 

داشبورد

داشبورد این سیستم دارای قابلیت های زیر می باشد:
. قابلیت چینش بلاک ها توسط هر کاربر
. قابلیت تعریف سطح دسترسی بلاک ها برای هر الگوی دسترسی
. قابلیت باز کردن و یا بستن بلاک ها
. قابلیت ایجاد بلاک های گرافیکی از بخش گزارشات
. قابلیت بروز رسانی بلاک ها
. قابلیت نمایش بلاک ها از یک ستون تا چهارستون در صفحه
. قابلیت تعریف یادداشت روزانه برای هر کاربر
. قابلیت دسترسی به تقویم و ماشین حساب

ارسال SMSبه يك يا گروهي از مخاطبان و پیگیری آن ها

 

 

1. برای ارسال SMSبه نام مخاطبان گروه مدنظر خود و قالب پیام را انتخاب و نسبت به ارسال اقدام نمایید
بعد از ارسال SMS‌ها ارتباطی به صورت اتوماتیک برای این شخص/شرکت ثبت می‌گردد. جهت ارسال SMSمی توان از accountسایت‌های سرویس دهنده استفاده نمود

 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی

نرم افزار CRM فروش املاک

نرم افزار CRM فروش املاک

ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع ویژه شرکتهای فروش املاک 

 •     امکان ثبت اطلاعات خریداران ملک
 •     امکان ثبت اطلاعات فروشندگان ملک
 •     امکان اختصاص  هر خریدار به یک بازاریاب مشخص جهت پیگیری های بعدی
 •     امکان ایجاد  رده بندی و گروه بندی مشتریان به صورت دلخواه
 •     امکان ضمیمه کردن اسناد  مرتبط با مشتری در پرونده آن
 •     امکان ایجاد پرونده ارتباطات برای هر  مشتری به صورت جداگانه
 •     امکان  مدیریت وظایف در بخش کارتابل کاربران
 •     امکان ایجاد آلارم بر اساس تاریخ و ساعت یادآوری های ثبت شده در سیستم
 •     امکان ثبت کلیه مشخصات  املاک
 •     قابلیت رزرو یک واحد برای یک خریدار مشخص
 •     قابلیت صدور و چاپ مبایعه نامه
 •     امکان ثبت  نحوه پرداخت در زمان صدور مبایعه نامه
 •     امکان مدیریت چند بازاریاب و تعیین سطح دسترسی برای هرکدام
 •     امکان ایجاد گزارشات متنوع از مشتریان ، فروش های انجام شده ،  بازاریابان  و ...
 •     امکان ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
 •     امکان ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
 •     امکان ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
 •     امکان ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی
 •     امکان دریافت اس ام اس ، ایمیل
 •     امکان کالر آیدی با امکان نمایش شماره مشتری ، نام مشتری و آخرین ارتباطات آن
 •     امکان مدیریت جلسات و قرار ملاقات ها
 •     پشتیبان گیری از اطلاعات نرم افزار
 •     امکان کار با برنامه به صورت تحت وب و یا تحت شبکه

 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی

 

نرم افزار مدیریت شکایات ، پیشنهادات و انتقادات

نرم افزار مدیریت شکایات ، پیشنهادات و انتقادات

 • نسخه       3.4

   نرم افزار مدیریت شکایات ، پیشنهادات و انتقادات طلوع تحت وب در يک نگاه:

  مزیت ها:

 • افزایش رضایتمندی مخاطبان
 • بهبود خدمات رساني به مخاطبين
 • شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان
 • ايجاد يك كانال دو طرفه ارتباطي بين سازمان و مخاطبين
 • حفظ و نگهداری مخاطب به عنوان سرمایه مهم هر سازمان
 • یکپارچه کردن اطلاعات در حوزه ارتباط با مشتریان و درگاه های ارتباطی
 • امکان دریافت گزارش عملکرد سازمان در خصوص پاسخگویی به مشتریان در بازههای زمانی دلخواه
 • قابلیت ها :

 • قابلیت ثبت کلیه اطلاعات مخاطبان حقیقی ( اشخاص ) و حقوقی(شرکتها(
 • قابلیت ثبت کلیه شکایات ، پیشنهادات و انتقادات
 • قابلیت تعریف وظیفه جهت پیگیری بعدی شکایات ، پیشنهادات و انتقادات
 • قابلیت تعریف آلارم برای پیگیری منظم وظایف
 • قابلیت ارسال اس ام اس ، ایمیل ، فکس به شکل گروهی و تکی با نام خود مخاطب
 • قابلیت دریافت پیشنهادات و انتقادات از طریق اس ام اس و ثبت و ارجاع به کاربر مربوطه
 • قابلیت دریافت پیشنهادات و انتقادات از طریق ایمیل و ثبت به همراه فایل های پیوست و ارجاع به کاربر  
 • قابلیت دریافت پیشنهادات و انتقادات از طریق وب سایت و ارجاع آنلاین به کاربر مربوطه
 • امکان دسته بندی و گروه بندی شکایات ، پیشنهادات و انتقادات
 • قابلیت شناسایی مخاطبان تماس گیرنده (تشخیص کالر آی دی (
 • قابلیت ضبط مکالمات تلفنی
 • قابلیت ارتباط با سیستم VOIP
 • قابلیت ثبت و نمایش آدرس مخاطب بر روی Google Map
 • امکان چت میان کاربران سیستم
 • قابلیت بومی سازی نرم افزار بر مبنای نیازهای سازمان
 • قابلیت ثبت تاریخچه کلیه عملیات های انجام شده بر روی رکوردها
 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی

 

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پزشکی

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان پزشکی

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع ویژه مطب ها  و مراکز پزشکی

1.    قابلیت تعریف مراکز درمانی (بیمارستان – داروخانه – کلینیک و ...)
2.    قابلیت تعریف بیماران
3.    گروه بندی بیماران بر اساس نوع بیماری
4.    قابلیت نوبت دهی بر اساس پزشک و تاریخ
5.    قابلیت ثبت کلیه ارتباطات بیمار با مرکز
6.    قابلیت ثبت مدارک پزشکی بیمار در پرونده ارتباطی بیمار
7.    قابلیت ثبت همراهان بیمار به عنوان اعضای خانواده
8.    قابلیت ارسال پیامک نوبت در روز نوبت داده شده
9.    قابلیت ارسال پیام های اطلاع رسانی و آموزشی در زمینه بیماری هر بیمار
10.    قابلیت اتصال به باشگاه مشتریان
1.    قابلیت نمایش نوبت دهی و یا ارجاعات به یک پزشک
2.    قابلیت نمایش پرونده بیمار در پانل کاربری خودش
3.    قابلیت جستجوی پیشرفته
4.    قابلیت تیکت گذاری در صورت وجود مشکل در سیستم و ثبت در پرونده بیمار در CRM
11.    امکان ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
12.    امکان ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
13.    امکان ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان
14.    امکان ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی
15.    امکان دریافت اس ام اس و ایمیل

 

"به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی

 

نرم افزار crm طلوع تحت وب

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM ) طلوع تحت وب

افزایش فروش را با ما تجربه نمایید

 

مزیت ها:

- کاهش هزینه های بازاریابی ، فروش و نیروی انسانی

- افزایش فروش و در نتیجه افزایش سود

- افزایش رضایتمندی مشتریان

- سرعت در ارائه خدمات به مشتریان

- حفظ و نگهداری مشتری بعنوان سرمایه مهم هر سازمان

 

قابلیتها :

مدیریت کامل بخش بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش

قابلیت ثبت کلیه اطلاعات مشتریان حقیقی(اشخاص ) و حقوقی(شرکتها )

قابلیت ثبت کلیه ارتباطات با مشتریان

قابلیت تعریف وظیفه جهت ارتباطات بعدی همراه با آلارم دهی در زمان تعیین شده

قابلیت ارسال اس ام اس ، ایمیل ، فکس به شکل گروهی و با نام خود مشتری

قابلیت دریافت اس ام اس ، ایمیل ، فکس و ثبت در پرونده مشتری به صورت اتوماتیک

قابلیت شناسایی مشتریان تماس گیرنده (تشخیص کالر آی دی )

قابلیت ضبط مکالمات تلفنی

قابلیت ارتباط با سیستم VoIP

قابلیت ثبت و نمایش آدرس مشتری بر روی Google Map

قابلیت ارتباط با وب سایت

و دهها قابلیت و ویژگی دیگر که یاریگر شما در سازمان دهی بخش فروش می باشد.

شما می توانید هر یک از ویژگیهای این نرم افزار را بر اساس نیاز خود انتخاب و خریداری نمایید.

این سیستم دارای 6 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 

در زیر ویژگی های بخش هایی از این نرم افزار را بررسی می نماییم:

 

ویژگی ها

 
ورود مشخصات اشخاص

•    کد شخص : به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می‌باشد.

•    پیشوند (دکتر، مهندس،...)

•    نام و نام خانوادگی

•    کشور، استان، شهر، منطقه

•    تصویر شخص

•    روانشناسی شخص

•    تعیین نقش‌های مختلف برای شخص: یک شخص در این بخش علاوه بر اینکه مشتری شرکت ماست، می‌تواند نقش‌های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان مشتری یکی از شرکت‌ها، تامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر می‌باشد. پس در زمان ارتباط با این شخص می‌توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی‌های شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم

•   ثبت کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس با قابلیت تعیین محل شرکت بر روی google map

•    شماره شناسنامه، کدملی

•    وضعیت تاهل

•    تاریخ تولد و تاریخ ازدواج

•    نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط وی

•    دین

•    رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی

•    درآمد

•    میزان اعتبار

•    تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی مشتریان راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال مشتریان شما می‌توانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دسته‌بندی شوند که هریک از این رنگ‌ها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)

•    زبان‌های خارجه همراه با سطح هر یک

•    رنگ مورد علاقه

•    گواهینامه‌ها

•    نحوه آشنایی

•    تعیین اولویت : مشتریانی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترس‌تر باشند.

•    گروه‌بندي مشتريان به صورت شاخه‌ای و n سطحی

•    رده‌بندي مشتريان در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی

•    تعیین فعال یا غیر‌فعال بودن: اگر پرسنلی از یک سازمان خارج شود، نیازی به حذف آن شخص نیست. بلکه کافی است شخص مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات شخصی و ارتباطات ایجاد شده با وی باقی خواهند ماند و قابل استناد و گزارش‌گیری نیز هستند.

•    تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری

 
ورود مشخصات شرکتها

•    کد: به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می‌باشد.

•    نام شرکت

•    نوع شرکت (سهامی خاص، سهامی عام، دولتی، خصوصی...)

•    برند

•    کد اقتصادی

•    درآمد

•    میزان اعتبار

•    شماره ثبت

•    سال تاسیس و یا تاریخ دقیق تاسیس

•    تعداد کارکنان

•    تصویر آرم شرکت

•    ثبت کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس با قابلیت تعیین محل شرکت بر روی google map

•    کشور، استان، شهر، منطقه

•    نحوه آشنایی

•    نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط شرکت

•    وضعیت مالکیت: استیجاری، سرقفلی...

•    گواهینامه ها

•    گروه‌بندي شرکت‌ها به صورت شاخه‌ای و n سطحی

•    رده‌بندي شرکت‌ها در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی

•    تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی شرکت‌ها راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال شرکت‌ها می‌توانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دسته‌بندی شوند که هریک از این رنگ‌ها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)

    رنگ شرکت می تواند بر اساس رنگ رتبه بندی دستی شرکت نیز تنظیم شود و در نتیجه هر رتبه ای که به این شرکت داده شود رنگ تعیین شده برای آن رتبه به شرکت نیز داده خواهد شد.

•    تعیین اولویت : شرکت‌هایی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترس‌تر باشند.

•    تعیین فعال یا غیر فعال بودن: اگر یکی از شرکت‌ها فعلا در حال تعلیق است، نیازی به حذف آن شرکت نیست. بلکه کافی است شرکت مد‌نظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده با آن شرکت باقی خواهند ماند و قابل استناد و گزارش‌گیری نیز هستند.

•    تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری

•    تعیین نقش‌های مختلف برای شرکت: یک شرکت در این بخش علاوه بر اینکه مشتری ماست، می‌تواند نقش‌های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان مشتری یکی از شرکتها، تامین کننده یک شرکت دیگر و رقیب شرکتی دیگر می‌باشد. پس در زمان ارتباط با این شرکت می‌توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی‌های شرکت را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم.

گزارشات

مديريت فروش، پيش‌بيني فروش، مديريت کميسيونها، مديريت بازاريابي،... با استفاده از گزارش‌گیری انجام‌پذیر است. نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان طلوع، امکان تهيه گزارش داده ای و یا گرافیکی بر حسب تمامي پارامترهاي ورودي را دارد.

آلارم بر روی اطلاعات جمع آوری شده

مشخصاتي که نرم افزار بر روي آن‌ها آلارم ميدهد و مي توان با توجه به آن مجددا با مشتري ارتباط بر قرارنمود:

·    تاريخ تولد

·    تاريخ ازدواج

·    تاريخ تاسيس شرکت

·    تاريخ اتمام قرارداد

·    تاریخ سررسید اقساط

·    تاریخ سررسید چک ها

·    ...

که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار و متون پيش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.


تعریف کالاها و خدمات

·    تعريف خدمات و محصولات قابل ارائه توسط شرکت
   تعیین نام تامین کننده

·    تعريف هزينه هر محصول (قیمت خرید کالا، قیمت فروش کالا، تاریخ    آخرین قیمت گیری، ساعت آخرین قیمت گیری)  

·    واحد اندازه گیری

·    تعیین اینکه آیا امکان تخفیف دادن وجود دارد یا خیر.

·    تعیین اینکه آیا امکان افزایش قیمت برای کارشناسان فروش وجود دارد یا خیر.

·    تعیین اینکه آیا در حال حاضر قابل فروش است یا خیر.

·    شماره بارکد

·    شماره سریال

·    تعیین میزان گارانتی محصولات

·    امکان گروه بندی n سطحی خدمات و محصولات

·  تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی محصولات و خدمات راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک کالای خاص می‌تواند رنگ مشخصی داشته باشد.)

ثبت کليه ارتباطات

کلیه ارتباطاتی که با مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها و رقبا برقرار می‌شوند قابل ثبت و گزارش‌گیری در نرم افزار می‌باشند.

·    موضوع ارتباط

·    ثبت بازارياب یا شخص برقرار کننده ارتباط

·    ثبت انواع روشهای ارتباطی

·    ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت ارتباط)

·    ثبت کالای متناسب با ارتباط برقرار شده

·    ثبت انواع نتایج ارتباطی

·    امکان attach فايل ارتباطی مبادله شده

·    توضیحات

تعریف کالاها و خدمات

·    تعريف خدمات و محصولات قابل ارائه توسط شرکت

·    تعیین نام تامین کننده

·    تعريف هزينه هر محصول (قیمت خرید کالا، قیمت فروش کالا، تاریخ    آخرین قیمت گیری، ساعت آخرین قیمت گیری)  

·    واحد اندازه گیری

·    تعیین اینکه آیا امکان تخفیف دادن وجود دارد یا خیر.

·    تعیین اینکه آیا امکان افزایش قیمت برای کارشناسان فروش وجود دارد یا خیر.

·    تعیین اینکه آیا در حال حاضر قابل فروش است یا خیر.

·    شماره بارکد

·    شماره سریال

·    تعیین میزان گارانتی محصولات

·    امکان گروه بندی n سطحی خدمات و محصولات

·  تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی محصولات و خدمات راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک کالای خاص می‌تواند رنگ مشخصی داشته باشد.)

امکان مدیریت فرم درخواست عضویت

.    ایجاد فرم درخواست کالا بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

·    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده

·    ایجاد فرم درخواست عضویت بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

.    ایجاد وظیفه‌ ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده .

امکان مدیریت فرم درخواست نمایندگی

.    ایجاد فرم درخواست نمایندگی بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    امکان پرکردن این فرم توسط افراد و یا شرکت‌های متقاضی از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

.    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده .

ارسال نامه به يک مشتري و يا گروهي از مشتريان و چاپ آدرس

ارسال گروهی نامه دقیقا شبیه ارسال گروهی فکس می‌باشد به این ترتیب که نرم افزار، متن و عناوین نامه‌ها را دقیقا مطابق قالب تعریف شده پرینت می‌کند.

علاوه بر آن پاکت‌های پستی نیز قابل چاپ هستند. آدرس، کدپستی، صندوق پستی، نام شخص گیرنده نامه و هر نوع اطلاعاتی که در قالب مدنظر شما وجود داشته باشد روی پاکت‌های پستی چاپ می‌گردند.

ارسال فکس به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان

هنگامی که قصد ارسال فکس برای گروهی از مشتریان داشته باشید، یافتن نام شرکت‌ها و مدیران مرتبط، شماره فکس و ارسال دستی کار زمان‌بری خواهد بود.

به کمک این نرم افزار و با وجود دیتابیس کامل موجود، شما قادر خواهید بود با صرف کمترین زمان در جهت اطلاع رسانی و یا ارسال پیام های خاص به وسیله فکس اقدام کنید. این فکس‌ها می‌توانند در قالب‌های استاندارد از پیش تعیین شده ارسال ‌گردند. به طور مثال قالب مدنظر شما می‌تواند شامل نام شرکت، نام شخص مرتبط، پیشوند (دکتر، مهندس،...)، جنسیت و سمت فرد باشد. به این ترتیب نرم افزار، متن فکس را با عبارتی مانند:

حضور مدیر فروش محترم شرکت X

جناب آقای مهندس Y

شروع میکند و اسامی، سمت‌ها، جنسیت‌ها،... را یک به یک عوض می‌کند. این امکان می‌تواند در متن فکس هم وجود داشته باشد که متنی مشخص یا متنی داینامیک برای مشتریان ارسال گردد.

به این ترتیب اطلاعات به شخص مورد نظر ارسال می‌گردند و اثرگذاری فکس‌ها بالاتر خواهد بود. پس از ارسال فکس‌ها، ارتباطی به صورت اتوماتیک برای شخص/شرکت ثبت می‌گردد و طی گزارشی مشخص می‌شود که به کدام یک از مشتریان فکس ارسال شده و کدام یک، آن را دریافت نکرده‌اند.

ارسال SMS به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان و پیگیری آن ها

هنگامی که شما قصد داشته باشید برای یک گروه از مشتریان SMS ارسال کنید، با صرف کمترین زمان کافی است گروه مدنظر خود را انتخاب کنید و سپس نسبت به ارسال SMS اقدام نمایید. این SMS‌ها در قالب‌های استاندارد از پیش تعیین شده ارسال می‌گردند. قالب‌های تعیین شده می‌توانند شامل نام شخص، نام شرکت یا هر نوع اطلاعات دیگری باشند.

به این صورت SMS‌ها به نام شخص دریافت کننده ارسال می‌گردند که اثرگذاری بیشتری دارند.

بعد از ارسال SMS‌ها ارتباطی به صورت اتوماتیک برای این شخص/شرکت ثبت می‌گردد.

جهت ارسال SMS امکان استفاده از account سایت‌های مگفا، آتیه داده پرداز، رهیاب، ایرانیان SMS، پارسی نیک و ... می‌باشد که هزینه عضویت و شارژ SMS در این وب سایت‌ها بنا به تعداد SMSهای شارژ شده توسط شما، متفاوت است. در این روش، نیاز به سیم کارت نیست و فقط کافی است به اینترنت متصل باشید.

همچنین برای این منظور میتوان از دستگاه GSM Modem استفاده کرد که در این روش SMS ها از سیم کارت شما ارسال می‌گردند. مدل‌های مختلف این دستگاه قیمت‌های متفاوتی به جهت تفاوت در سرعت انتقال اطلاعات و همچنین حجم SMS‌های ارسالی دارند که در صورت خرید هر دستگاه از جانب شما و تست از جانب ما، قابلیت کار با نرم افزار موجود است. مدلهایی نظیر Tatung و Siemens  وMaestro  که به موبایل های صنعتی معروفند، مناسب هستند.

همچنین جهت ارسال SMS از طریق سیم کارت، می‌توانید از گوشی‌های موبایلی که دارای فناوری GSM هستند نیز  استفاده کنید.

ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی

·  امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی (فرم پویا و دارای چندین انتخاب در گزینه‌ها و یا فرم با گزینه‌های از پیش تعیین شده)

·  امکان ایجاد سوالات تستی و تشریحی

·  امکان ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی

·  امکان پاسخگویی به فرم‌ها توسط خود مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·  امکان گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک مشتری خاص و یا گروهی از مشتریان.

امکان ضبط مکالمات تلفنی

با قابلیت نمایش خلاصه اطلاعاتی از مشتری رقیب بازاریاب ... در هنگام تماس آنان که موجب هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد

. شماره تماس گیرنده

. گروه تماس گیرنده

. شخص تماس گیرنده

. نمایش مختصری از اطلاعات و ارتباطات

قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروجی به صورتی که فایلهای ضبط شده به صورت اتوماتیک در بخش ارتباطات مشتری attach می شوند.همچنین قابلیت گزارشگیری روی مکالمات ضبط شده -تماس های از دست رفته و پیگیریهای صورت گرفته وجود خواهد داشت.

ارسال ایمیل و خبرنامه به یک مشتری و یا گروهی از مشتریان

ارسال گروهی ایمیل، به صورت آنلاین قابل انجام است که Subject ایمیل‌ها، متن ایمیل‌ها و فایل attach قابل ثبت هستند. این ایمیل‌ها با توجه به قالب تعریف شده از سوی شما می‌تواند به صورت داینامیک بنا به نیاز شما تغییر کند.

فرمت تمامی ایمیل‌ها قبل از ارسال ایمیل توسط نرم افزار چک می‌شوند و بدین طریق می توان از معتبر یا نامعتبر بودن این ایمیل ها قبل از ارسال، توسط نرم افزار اطمینان حاصل کرد.

همچنین با توجه به تکنولوژی به کار رفته در ارسال، این ایمیل‌ها حتما به inbox ارسال می‌گردند.

امکان مدیریت فرم درخواست (سفارش) کالا

.    ایجاد فرم درخواست کالا بنا به فیلدهای مدنظر شما

·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM

·    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده.

امکان استفاده از کارت های تخفیف عضویت و خرید

از طریق نرم افزار CRM طلوع می‌توان از کارت‌های تخفیف، کارت‌های عضویت و یا کارت‌های خرید صادر شده برای مشتریان استفاده کرد؛ به این صورت که به محض کشیدن کارت در بارکدخوان، با توجه به کد مشتری که روی کارت ایشان موجود است کلیه اطلاعات، سوابق ارتباطی و میزان تخفیف‌های قابل ارائه به مشتری روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شوند و با توجه به آن، نوع مراودات با مشتری مشخص می‌گردند.

امکان شماره گیری مستقیم از طریق برنامه

با استفاده از این امکان می توانید از طریق کلیک روی شماره مورد نظر مشتری بدون نیاز به شماره گیری از طریق گوشی متصل به کامپیوتر کاربر و یا هدفون به مکالمه با مشتری بپردازید.

رقبا

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که رقیب شرکت استفاده کننده نرم افزار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکت‌های این بخش علاوه بر نقش رقیب می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

نمایندگی ها

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که نمایندگی محصولات و خدمات شرکت را عهده دار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکتهای این بخش علاوه بر نقش نماینده می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

تامین کنندگان

هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.

تعریف کاربران باسطوح دسترسی تعیین شده

هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.

 

امکانات دیگر:

.    امکان ایجاد فرم‌هایی دیگر از نوع فرم‌های شبیه ردیف‌های 18، 19، 20. به طور مثال فرم‌های درخواست ثبت نام در دوره‌های آموزشی، سمینار، کنفرانس... در این نرم افزار قابل مدیریت هستند.

·    قابلیت نمایش تاریخچه رکوردها در بخش history: که مشخض شود هر بخشی از اطلاعات توسط کدام کاربر و در چه تاریخ و ساعتی ایجاد شدند، توسط کدام یک و در چه زمانی ویرایش شدند...

·    امکان تعریف دشبورد Dashboard: گزارشاتی که مدنظر هر کاربر است در این بخش چیده می‌شوند که این گزارش‌ها به صورت online تغییر می‌کنند و مورد اطلاع کاربر قرار می‌گیرند.

·    امکان دریافت خروجی html، word، txt، xml از کلیه اطلاعات

·    تعریف سطوح دسترسی با امکان اختصاص مشتریان خاص به هر کاربر و صدور مجوز برای دسترسی به "نمایش"، "ورود اطلاعات"، "ویرایش"، "حذف"، "حذف دائم"، "انتخاب"، "فعال سازی"، "ستاره دار کردن"، ... اطلاعات در هر یک از فرم‌ها

·    دفترچه تلفن و آدرس‌ها با قابلیت جستجو روی تمامی اطلاعات

·    تهیه پشتیبان از اطلاعات برنامه و بازخوانی اطلاعات

 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی

نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان طلوع تحت وب

    خلاصه امکانات سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع:

·         ثبت اطلاعات مشتریان درقالب شرکتها و اشخاص (مشتریان حقوقی و حقیقی)

·         تعریف کاربران با سطوح دسترسی تعیین شده

·         تعریف  تامین کنندگان

·         تعریف  نمایندگی ها

·         تعریف رقبا

·         ثبت کليه ارتباطات

·         تعریف کالاها وخدمات

·         ثبت سفارش

·         پیش فاکتور

·         فاکتور

·         کارتابل روزانه کاربر

·         آلارم بر روي اطلاعات جمع آوري شده

·         گزارشات

·         راههای ارتباطی برنامه

o         ارسال SMS به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان

o         ارسال فکس به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان

o         ارسال نامه به يک مشتري و يا گروهي از مشتريان و چاپ آدرس

o         ارسال ایمیل و خبرنامه به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان

·         امکان نمایش  Caller ID

·         امکان شماره گیری مستقیم از طریق برنامه

·         ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی

·         امکان استفاده از کارت‌های تخفیف، عضویت، خرید

·         اختصاص کارشناس به هر شرکت یا شخص

·         امکان گروه بندی چند سطحی اشخاص و شرکتها

·         امکان ایجاد رکورد مشابه از کلیه رکوردها

·         امکان فعال و یا غیر فعال کردن رکورد ها

·         امکان حذف منطقی برای رکوردها

·         امکان خروجی  اکسل

·         امکان  پاسخ اتوماتیک به دریافت پیام کوتاه  بر اساس الگوی دلخواه

·         خدمات پس از فروش (تیکت )

·         امکان مدیریت جلسات و قرار ملاقات ها

·         ثبت زمان تردد کاربران

·         امکان تعریف یادداشت برای هر کاربر

·         امکان مدیریت انبار

·         امکان مدیریت ارتباطات در پروژه

·         امکان ایجاد گردش کار (workflow)

·         امکان مدیریت کارت های گارانتی

·         امکان ورود  اطلاعات از فایل های اکسل

·         قابلیت نمایش تاریخچه رکوردها در تمام فرم ها


ثبت اطلاعات مشتریان حقیقی - اشخاص

    ورود مشخصات اشخاص شامل :

•    کد : به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می‌باشد.
•    پیشوند (دکتر، مهندس،...)
•    نام و نام خانوادگی
•    کشور، استان، شهر، منطقه
•    تصویر شخص
•    روانشناسی شخص
•    تعیین نقش‌های مختلف برای شخص: یک شخص در این بخش علاوه بر اینکه مشتری شرکت ماست، می‌تواند نقش‌های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان مشتری یکی از شرکت‌ها، تامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر می‌باشد. پس در زمان ارتباط با این شخص می‌توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی‌های شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم
•    کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با تعیین ترجیحات تماس
•    شماره شناسنامه، کدملی
•    وضعیت تاهل
•    تاریخ تولد و تاریخ ازدواج
•    نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط وی
 •    دین
•    رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی
•    درآمد
•    میزان اعتبار
•    تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی مشتریان راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال مشتریان شما می‌توانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دسته‌بندی شوند که هریک از این رنگ‌ها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)
•    زبان‌های خارجه همراه با سطح هر یک
•    رنگ مورد علاقه
•    گواهینامه‌ها
•    نحوه آشنایی
•    تعیین اولویت : مشتریانی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا در لیست مربوطه قابل دسترس‌تر باشند.
•    گروه‌بندي مشتريان به صورت شاخه‌ای و n سطحی
•    رده‌بندي مشتريان در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی
•    تعیین فعال یا غیر‌فعال بودن: اگر پرسنلی از یک سازمان خارج شود، نیازی به حذف آن شخص نیست. بلکه کافی است شخص مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات شخصی و ارتباطات ایجاد شده با وی باقی خواهند ماند و قابل استناد و گزارش‌گیری نیز هستند.
•    تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری

 •    امکان ضمیمه کردن فایل های مرتبط با شخص در پرونده هر شخص به صورت مستقل

ضمیمه کلیه فایل ها و اسناد مربوط به این شخص از قبیل تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی و ... با فرمت و حجم دلخواه

 •     امکان جستجو در لیست اشخاص  بر اساس کلیه فیلد های  فوق

جستجو به دو شکل جستجوی مشابه و جستجوی برابر با مقدار وارد شده، قابل انجام است

 

 •    امکان چاپ از لیست اطلاعات

چاپ بر اساس جستجوی لخواه از لیست اطلاعات و یا بر اساس مرتب سازی لیست اطلاعات
ورود اطلاعات اشخاص حقوقی - شرکتها

امکان ثبت اطلاعات شرکت ها (اشخاص حقوقی)

a)      امکان ثبت اطلاعات کلیه شرکتها

·         شامل: نام شرکت، نوع شرکت (سهامی خاص، عام، دولتی، خصوصی و ....)، برند، کد اقتصادی،شناسه ملی، درآمد، میزان اعتبار، شماره ثبت، سال و تاریخ دقیق تاسیس، تعداد کارکنان، تصویر آرم شرکت، کلیه اطلاعات تماسی به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس کارخانه ، آدرس دفتر مرکزی،کد پستی، صندوق پستی، نقشه گوگل مپ،  وضعیت مالکیت(استیجاری، ملکی..)، گواهینامه های مدیریتی،مجوز های لازم ، گروه بندی چند سطحی،زمینه فعالیت ، اطلاعات حساب بانکی ، پارتنر خارجی

 

b)      امکان ضمیمه کردن فایل های مرتبط با شرکت در پرونده هر شرکت به صورت مستقل

·         ضمیمه کلیه فایل ها و اسناد مربوط به این شرکت از قبیل تصویر مجوزهای تولید ، تصویر گواهینامه ها  و ... با فرمت و حجم دلخواه

 

c)       امکان جستجو در لیست شرکت ها  بر اساس کلیه فیلد های  فوق

·         جستجو به دو شکل جستجوی مشابه و جستجوی برابر با مقدار وارد شده، قابل انجام است

 

d)      امکان چاپ از لیست اطلاعات

·         چاپ بر اساس جستجوی لخواه از لیست اطلاعات و یا بر اساس مرتب سازی لیست اطلاعات

ثبت کليه ارتباطات

کلیه ارتباطاتی که با مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها و رقبا برقرار می‌شوند قابل ثبت و گزارش‌گیری در نرم افزار می‌باشند.
·    موضوع ارتباط
·    ثبت بازارياب یا شخص برقرار کننده ارتباط
·    ثبت انواع روشهای ارتباطی
·    ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت ارتباط)
·    ثبت کالای متناسب با ارتباط برقرار شده
·    ثبت انواع نتایج ارتباطی
·    امکان attach فايل ارتباطی مبادله شده
·    توضیحات

کارتابل روزانه کاربر

هر یک از کاربران سیستم به محض ورود، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می‌کنند. تمامی وظایف هر شخصی در دسته‌های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سر‌رسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده (انجام شده)
جهت تعریف یک وظیفه فیلدهای زیر پر می شوند:

·    کد (به صورت اتوماتیک ثبت میگردد)
·    عنوان وظیفه
·    وضعیت وظیفه
·    اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)
·    شخص مرتبط (شخصی که بایستی با وی تماس حاصل شود)
·    زمان شروع (تاریخ و ساعت)
·    زمان ارجاع  (تاریخ و ساعت)
·    زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود.
·    زمان یادآوری  (تاریخ و ساعت)
·    نام شخص ارجاع دهنده کار
·    نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است.
·    درصد تکمیل
·    زمان تکمیل
·    نتیجه وظیفه
·    توضیحات
·    تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی وظایف راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک وظیفه یا دسته‌ای از وظایف خاص می‌توانند رنگ مشخصی داشته باشند.)
·    تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)
·    امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت

امکان مدیریت فرم درخواست عضویت

.    ایجاد فرم درخواست کالا بنا به فیلدهای مدنظر شما
·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان
·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM
·    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده
·    ایجاد فرم درخواست عضویت بنا به فیلدهای مدنظر شما
·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان
·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM
.    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده .


امکان مدیریت فرم درخواست نمایندگی

.    ایجاد فرم درخواست نمایندگی بنا به فیلدهای مدنظر شما
·    امکان پرکردن این فرم توسط افراد و یا شرکت‌های متقاضی از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان
·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM
.    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده .

امکان استفاده از کارت‌های تخفیف، عضویت، خرید

از طریق نرم افزار CRM طلوع می‌توان از کارت‌های تخفیف، کارت‌های عضویت و یا کارت‌های خرید صادر شده برای مشتریان استفاده کرد؛ به این صورت که به محض کشیدن کارت در بارکدخوان، با توجه به کد مشتری که روی کارت ایشان موجود است کلیه اطلاعات، سوابق ارتباطی و میزان تخفیف‌های قابل ارائه به مشتری روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شوند و با توجه به آن، نوع مراودات با مشتری مشخص می‌گردند.

راههای ارتباطی برنامه

اين نرم افزار با استفاده از کنترل درگاههاي مختلف ارتباطي سازمان، بازاريابي از راه دور را تسهيل مي‌نمايد. اين راههاي ارتباطي با كمك به بخش بازاريابي و كاهش هزينه هاي اجرايي تعداد زيادي از مشتريان را در يك ارتباط هدف قرار مي دهند.
انواع مختلف راههای ارتباطی موجود در برنامه:
. ارسال SMS به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان و پیگیری آن ها
. ارسال فکس به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان
. ارسال نامه به يک مشتري و يا گروهي از مشتريان و چاپ آدرس
. ارسال ایمیل و خبرنامه به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان
. امکان Caller ID
. امکان شماره گیری مستقیم از طریق برنامه
. ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی
. امکان استفاده از کارت‌های تخفیف، عضویت، خرید
. امکان مدیریت فرم درخواست نمایندگی
. امکان مدیریت فرم درخواست (سفارش) کالا
. امکان مدیریت فرم درخواست عضویت
. امکانات دیگر
...

امکان شماره گیری مستقیم از طریق برنامه

با استفاده از این امکان می توانید از طریق کلیک روی شماره مورد نظر مشتری بدون نیاز به شماره گیری از طریق گوشی متصل به کامپیوتر کاربر و یا هدفون به مکالمه با مشتری بپردازید.

امکان ضبط مکالمات تلفنی

با قابلیت نمایش خلاصه اطلاعاتی از مشتری رقیب بازاریاب ... در هنگام تماس آنان که موجب هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد
. شماره تماس گیرنده
. گروه تماس گیرنده
. شخص تماس گیرنده
. نمایش مختصری از اطلاعات و ارتباطات
قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروجی به صورتی که فایلهای ضبط شده به صورت اتوماتیک در بخش ارتباطات مشتری attach می شوند.همچنین قابلیت گزارشگیری روی مکالمات ضبط شده -تماس های از دست رفته و پیگیریهای صورت گرفته وجود خواهد داشت.

امکان Caller ID

با قابلیت نمایش خلاصه اطلاعاتی از مشتری، رقیب، بازاریاب، ... در هنگام تماس آنان که موجب هوشمندی سازمان شما در تعامل و شروع ارتباط خواهد شد.
·    شماره تماس گیرنده
·    گروه تماس گیرنده
·    شخص تماس گیرنده
·    نمایش مختصری از اطلاعات و ارتباطات
قابلیت ضبط کلیه مکالمات ورودی و خروجی، به صورتی که فایلهای ضبط شده به صورت اتوماتیک در بخش ارتباطات مشتری attach می‌شوند. همچنین قابلیت گزارش گیری روی مکالمات ضبط شده، تماس های از دست رفته و پیگیری های صورت گرفته وجود خواهد داشت.

ارسال ایمیل و خبرنامه به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان

ارسال گروهی ایمیل، به صورت آنلاین قابل انجام است که Subject ایمیل‌ها، متن ایمیل‌ها و فایل attach قابل ثبت هستند. این ایمیل‌ها با توجه به قالب تعریف شده از سوی شما می‌تواند به صورت داینامیک بنا به نیاز شما تغییر کند.
فرمت تمامی ایمیل‌ها قبل از ارسال ایمیل توسط نرم افزار چک می‌شوند و بدین طریق می توان از معتبر یا نامعتبر بودن این ایمیل ها قبل از ارسال، توسط نرم افزار اطمینان حاصل کرد. 
همچنین با توجه به تکنولوژی به کار رفته در ارسال، این ایمیل‌ها حتما به inbox ارسال می‌گردند.ارسال نامه به يک مشتري و يا گروهي از مشتريان و چاپ آدرس

ارسال گروهی نامه دقیقا شبیه ارسال گروهی فکس می‌باشد به این ترتیب که نرم افزار، متن و عناوین نامه‌ها را دقیقا مطابق قالب تعریف شده پرینت می‌کند.
علاوه بر آن پاکت‌های پستی نیز قابل چاپ هستند. آدرس، کدپستی، صندوق پستی، نام شخص گیرنده نامه و هر نوع اطلاعاتی که در قالب مدنظر شما وجود داشته باشد روی پاکت‌های پستی چاپ می‌گردند.


ارسال فکس به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان

هنگامی که قصد ارسال فکس برای گروهی از مشتریان داشته باشید، یافتن نام شرکت‌ها و مدیران مرتبط، شماره فکس و ارسال دستی کار زمان‌بری خواهد بود.
به کمک این نرم افزار و با وجود دیتابیس کامل موجود، شما قادر خواهید بود با صرف کمترین زمان در جهت اطلاع رسانی و یا ارسال پیام های خاص به وسیله فکس اقدام کنید. این فکس‌ها می‌توانند در قالب‌های استاندارد از پیش تعیین شده ارسال ‌گردند. به طور مثال قالب مدنظر شما می‌تواند شامل نام شرکت، نام شخص مرتبط، پیشوند (دکتر، مهندس،...)، جنسیت و سمت فرد باشد. به این ترتیب نرم افزار، متن فکس را با عبارتی مانند:
حضور مدیر فروش محترم شرکت X
جناب آقای مهندس Y
شروع میکند و اسامی، سمت‌ها، جنسیت‌ها،... را یک به یک عوض می‌کند. این امکان می‌تواند در متن فکس هم وجود داشته باشد که متنی مشخص یا متنی داینامیک برای مشتریان ارسال گردد.
به این ترتیب اطلاعات به شخص مورد نظر ارسال می‌گردند و اثرگذاری فکس‌ها بالاتر خواهد بود. پس از ارسال فکس‌ها، ارتباطی به صورت اتوماتیک برای شخص/شرکت ثبت می‌گردد و طی گزارشی مشخص می‌شود که به کدام یک از مشتریان فکس ارسال شده و کدام یک، آن را دریافت نکرده‌اند.

ارسال SMS به يك مشتري و يا گروهي از مشتريان و پیگیری آن ها

هنگامی که شما قصد داشته باشید برای یک گروه از مشتریان SMS ارسال کنید، با صرف کمترین زمان کافی است گروه مدنظر خود را انتخاب کنید و سپس نسبت به ارسال SMS اقدام نمایید. این SMS‌ها در قالب‌های استاندارد از پیش تعیین شده ارسال می‌گردند. قالب‌های تعیین شده می‌توانند شامل نام شخص، نام شرکت یا هر نوع اطلاعات دیگری باشند.
به این صورت SMS‌ها به نام شخص دریافت کننده ارسال می‌گردند که اثرگذاری بیشتری دارند.
بعد از ارسال SMS‌ها ارتباطی به صورت اتوماتیک برای این شخص/شرکت ثبت می‌گردد.
جهت ارسال SMS امکان استفاده از account سایت‌های مگفا، آتیه داده پرداز، رهیاب، ایرانیان SMS، پارسی نیک و ... می‌باشد که هزینه عضویت و شارژ SMS در این وب سایت‌ها بنا به تعداد SMSهای شارژ شده توسط شما، متفاوت است. در این روش، نیاز به سیم کارت نیست و فقط کافی است به اینترنت متصل باشید.
همچنین برای این منظور میتوان از دستگاه GSM Modem استفاده کرد که در این روش SMS ها از سیم کارت شما ارسال می‌گردند. مدل‌های مختلف این دستگاه قیمت‌های متفاوتی به جهت تفاوت در سرعت انتقال اطلاعات و همچنین حجم SMS‌های ارسالی دارند که در صورت خرید هر دستگاه از جانب شما و تست از جانب ما، قابلیت کار با نرم افزار موجود است. مدلهایی نظیر Tatung و Siemens  وMaestro  که به موبایل های صنعتی معروفند، مناسب هستند.
همچنین جهت ارسال SMS از طریق سیم کارت، می‌توانید از گوشی‌های موبایلی که دارای فناوری GSM هستند نیز  استفاده کنید.

گزارشات

مديريت فروش، پيش‌بيني فروش، مديريت کميسيونها، مديريت بازاريابي،... با استفاده از گزارش‌گیری انجام‌پذیر است. نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان طلوع، امکان تهيه گزارش بر حسب تمامي پارامترهاي ورودي را دارد.

آلارم بر روي اطلاعات جمع آوري شده

مشخصاتي که نرم افزار بر روي آن‌ها آلارم ميدهد و مي توان با توجه به آن مجددا با مشتري ارتباط بر قرارنمود:
·    تاريخ تولد
·    تاريخ ازدواج
·    تاريخ تاسيس شرکت
·    تاريخ اتمام قرارداد
·    تاریخ سررسید اقساط
·    تاریخ سررسید چک ها
·    ...

  که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار و متون پيش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.

امکان مدیریت فرم درخواست (سفارش) کالا

.    ایجاد فرم درخواست کالا بنا به فیلدهای مدنظر شما
·    پرکردن این فرم توسط مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان
·    مدیریت فرمهای دریافت شده در نرم افزار CRM
·    ایجاد وظیفه‌ای اتوماتیک در کارتابل یکی از کاربران جهت پیگیری فرم دریافت شده.

فاکتور

·     ثبت شماره فاکتور
·     ثبت شماره پیش فاکتور مبدل شده به فاکتور
.     ثبت تاریخ صدور فاکتور
·     عنوان فاکتور (فاکتور فروش، صورتحساب فروش کالا ....)
·     قالب (فرمت چاپی مورد استفاده)
·     شخص صادر کننده
·     بازاریاب مرتبط
·     میزان تخفیف (مبلغ یا درصدی از قیمت)
·     مالیات بر ارزش افزوده
·     شماره بارنامه
·     شماره خروج
·     لیست کالاهای ارائه شده (نام کالا، تعداد کالا، قیمت فروش، شماره سریال، بارکد، زمان تحویل، زمان شروع گارانتی، زمان پایان گارانتی، میزان تخفیف بر اساس درصد یا مبلغی از قیمت)
·     ثبت نحوه پرداخت شامل نقد، چک، اقساط، POS همراه با مشخصات بانک، شعبه، شماره حساب ...  مربوطه که در صورت پرداخت هر یک از این مبالغ توسط مشتری، تاریخ وصول جهت اطلاع از میزان خوش حسابی یا بد حسابی قابل ثبت است.
·     امکان چاپ فاکتور با فرمت مناسب انتخاب شده

پیش فاکتور

·     ثبت شماره پیش فاکتور
·     ثبت تاریخ صدور پیش فاکتور
·     ثبت تاریخ پایان اعتبار پیش فاکتور
·     عنوان پیش فاکتور (پیش فاکتور فروش، درخواست خرید کالا، سفارش کالا ....)
·     قالب (فرمت چاپی مورد استفاده)
·     شخص صادر کننده
·     بازاریاب مرتبط
·     میزان تخفیف (مبلغ یا درصدی از قیمت)
·     مالیات بر ارزش افزوده
·     لیست کالاهای ارائه شده (نام کالا، تعداد کالا، قیمت فروش، شماره سریال، بارکد، زمان تحویل، زمان شروع گارانتی، زمان پایان گارانتی، تعیین تخفیف بر اساس درصد یا مبلغی از قیمت)
·     ثبت نحوه پرداخت توافق شده شامل نقد، چک، اقساط، POS
.    امکان چاپ پیش فاکتور با فرمت مناسب انتخاب شده.

تعریف کالاها وخدمات

·    تعريف خدمات و محصولات قابل ارائه توسط شرکت
·    تعیین نام تامین کننده
·    تعريف هزينه هر محصول (قیمت خرید کالا، قیمت فروش کالا، تاریخ    آخرین قیمت گیری، ساعت آخرین قیمت گیری)  
·    امکان تعیین رنج قیمتی محصولات بر اساس تعداد فروخته شده
·    واحد اندازه گیری
·    تعیین اینکه آیا امکان تخفیف دادن وجود دارد یا خیر.
·    تعیین اینکه آیا امکان افزایش قیمت برای کارشناسان فروش وجود دارد یا خیر.
·    تعیین اینکه آیا در حال حاضر قابل فروش است یا خیر.
·    شماره بارکد
·    شماره سریال
·    تعیین میزان گارانتی محصولات
·    امکان گروه بندی n سطحی خدمات و محصولات
·  تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته‌بندی محصولات و خدمات راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک کالای خاص می‌تواند رنگ مشخصی داشته باشد.)

رقبا

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که رقیب شرکت استفاده کننده نرم افزار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکت‌های این بخش علاوه بر نقش رقیب می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

تامین کنندگان

هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.

نمایندگی ها

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که نمایندگی محصولات و خدمات شرکت را عهده دار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکتهای این بخش علاوه بر نقش نماینده می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.

تعریف کاربران با سطوح دسترسی تعیین شده

هر یک از اشخاص و شرکتها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.

باشگاه مشتریان

امروزه استفاده از ابزارهای جدید در مدیریت بهتر با مشتریان در دستور کار سازمانهای مشتری مدار قرار گرفته است.

باشگاه مشتریان یکی از آن ابزارهایی است که هر سازمان می تواند در بالا بردن میزان شاخص رضایت مشتری از آن سود ببرد. هر سازمان با توجه به استراتژی خود در بخش بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش می تواند از باشگاه مشتریان بهره ببرد.

باشگاه مشتریان با رویکرد بازاریابی
باشگاه مشتریان با رویکرد فروش
باشگاه مشتریان با رویکرد خدمات پس از فروش

از مزایای باشگاه مشتریان:

    ایجاد ارتباط دوطرفه

    ایجاد ارتباط نزدیک تر با مشتریان

    ایجاد امکانات بیشتر برای معرفی بهتر سازمان و یا محصولات

    ارائه خدمات با سرعت و دقت بیشتر در مدت زمان کمتر

    دریافت اطلاعات تکمیلی از مشتریان و علاقه مندی های آنها

    ایجاد زیرساخت های لازم برای دریافت  شکایات ،  پیشنهادات و انتقادات

    ایجاد نظرسنجی های دوره ای و هدفمند از مشتریان

    دریافت فیدبک یا عکس العمل مشتریان در خصوص خدمات ویا محصولات

    اندازه گیری و ارزیابی میزان رضایت مشتریان

    دسترسی به شاخص های وفاداری مشتریان و ارزیابی آن

    نیل به سمت ایجاد مشتریان هوادار و ارائه سرویس های ویژه به مشتریان هوادار

این سیستم می تواند در انواع سازمانها کاربرد داشته باشد:

    باشگاه مشتریان ویژه بانکها و موسسات بانکی

    باشگاه مشتریان ویژه شرکتهای تولید کننده مواد غذایی

    باشگاه مشتریان ویژه شرکتهای تولید کننده پوشاک

    باشگاه مشتریان ویژه فروشگاه های زنجیره ایی

    باشگاه مشتریان ویژه شرکت ها و آژانسهای هواپیمایی

    باشگاه مشتریان ویژه شرکتهای گردشگری و توریسم

    باشگاه مشتریان ویژه شرکت های خودرو ساز

    باشگاه مشتریان ویژه مراکز درمانی و بیمارستان ها

    باشگاه مشتریان ویژه شرکت های بیمه و کارگزاری های بیمه

این سیستم امکان اتصال به سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان را دارا می باشد و مدیریت اطلاعات در بستر یکپارجه این امکان را برای مدیران سازمان فراهم خواهد کرد تا با عنایت به مجموعه ایی از اطلاعات مشتریان به بهترین تصمیم در بحث ارتباط با مشتریان دست یابیم. شرکت هایی که دارای محصولات با تکرار فروش هستند عملا خود را در معرض خرید های بعدی مشتریان قرار می دهند و سعی می کنند تا مشتری را در انتخاب بعدی به سمت خود هدایت نمایند

دز شرکت هایی که سبد کالا وجود دارد شرکت سعی می کند بعد از خرید یکی ازکالاها توسط مشتری ، کالاهای دیگر موجود در سبد کالا  را به مشتری پیشنهاد بدهد . با توجه به اصول بازار یابی فروش مجدد به یک مشتری 8 تا 10 برابر کمتر از فروش به یک مشتری جدید هزینه دارد. در نتیجه باشگاه مشتریان با تقویت این فرایند در شرکت می تواند به کاهش هزینه و بالا بردن شاخص سود کمک نماید

در شرکت هایی که خدمات پس از فروش به مشتریان در دستور مدیران می باشد باشگاه می تواند نقش فوق العاده ایی ایفا نماید دسترسی مشتری به خدمات سریع و دریافت گزارش های مربوط به خود در پانل اختصاصی حس متفاوتی را به مشتری خواهد داد.

 

  "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی


ماژول نظرسنجی و رضایت سنجی

 ·  امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی (فرم پویا و دارای چندین انتخاب در گزینه‌ها و یا فرم با گزینه‌های از پیش تعیین شده)
·    امکان ایجاد سوالات تستی و تشریحی
·    امکان ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی
·    امکان پاسخگویی به فرم‌ها توسط خود مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان
امکان گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک مشتری خاص و یا گروهی از مشتریان.


امکان کار با برنامه از طریق اینترنت

                   امکان کار با برنامه از طریق اینترنت

امکانات دیگر

.    امکان ایجاد فرم‌هایی دیگر از نوع فرم‌های شبیه ردیف‌های 18، 19، 20. به طور مثال فرم‌های درخواست ثبت نام در دوره‌های آموزشی، سمینار، کنفرانس... در این نرم افزار قابل مدیریت هستند.
·    قابلیت نمایش تاریخچه رکوردها در بخش history: که مشخض شود هر بخشی از اطلاعات توسط کدام کاربر و در چه تاریخ و ساعتی ایجاد شدند، توسط کدام یک و در چه زمانی ویرایش شدند...
·    امکان تعریف دشبورد Dashboard: گزارشاتی که مدنظر هر کاربر است در این بخش چیده می‌شوند که این گزارش‌ها به صورت online تغییر می‌کنند و مورد اطلاع کاربر قرار می‌گیرند.
·    امکان دریافت خروجی html، word، txt، xml از کلیه اطلاعات
·    تعریف سطوح دسترسی با امکان اختصاص مشتریان خاص به هر کاربر و صدور مجوز برای دسترسی به "نمایش"، "ورود اطلاعات"، "ویرایش"، "حذف"، "حذف دائم"، "انتخاب"، "فعال سازی"، "ستاره دار کردن"، ... اطلاعات در هر یک از فرم‌ها
·    دفترچه تلفن و آدرس‌ها با قابلیت جستجو روی تمامی اطلاعات
·    تهیه پشتیبان از اطلاعات برنامه و بازخوانی اطلاعات

                    "به مشتری خدمت کن"....  به همين سادگی