ماژول ارتباطات در پروژه، گزینه های مختلفی برای بررسی و پیگیری وضعیت پروژه های شما در اختیارتان قرار می دهد. این ماژول به شما امکان می دهد تا پروژه جدیدی را به تفکیک نوع پروژه، تاریخ و عوامل اجرایی و... در یک مکان مرکزی تنظیم کرده و بین اعضای تیم توزیع کنید.

هر کارشناس به راحتی می تواند وضعیت وظایف خود را بررسی کند، آن را به موقع به پایان برساند و بعد از اتمام کار به لیست وظایف تکمیل شده منتقل کند.

.

.

امکانات کلیدی ماژول ارتباطات در پروژه ها

  • تعریف پروژه ها با کلیه جزییات

  • تعریف عوامل پروژه از قبیل کارفرما، پیمانکار، سهامدار و...

  • ثبت ارتباطات برای هر یک از عوامل پروژه به صورت جداگانه

  • ثبت وظیفه برای پیگیری هریک از عوامل به صورت جداگانه

  • ثبت پیش فاکتور و فاکتور در قبال هر نقش به صورت جداگانه

  • انتخاب وضعیت پروژه و ثبت درصد پیشرفت پروژه از وضعیت انتخابی

  • گزارش گیری بر روی هر پروژه

  • تعریف محصولات مورد نیاز و یا محصولات پیشنهادی به هر پروژه

.

.