از ماژول نظرسنجی برای تنظیم و انجام نظرسنجی های مختلف استفاده می شود که می تواند نیازهای هر نوع کسب و کار را از مقیاس کوچک تا بزرگ تأمین کند. فعال سازی این ماژول توانایی بهره مندی از تمامی امکانات یک نرم افزار نظرسنجی مشتریان کامل و جامع را فراهم می آورد. به عنوان نمونه قادر خواهید بود گروه های نظرسنجی ایجاد کنید، نمایش نتایج نظرسنجی و مواردی از این دست را مدیریت کنید.

امکان ایجاد نامحدود نظرسنجی و رضایت سنجی با عناوین دلخواه

 • امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی

 • امکان گروه بندی کلیه نظرسنجی ها

 • امکان دسترسی به یک نظرسنجی برای یک گروه خاص از کاربران

 • امکان فعال یا غیر فعال کردن هر نظرسنجی

 • امکان ثبت تاریخ شروع و پایان نظرسنجی

 • امکان انتخاب نحوه ارسال و دریافت پاسخ نظرسنجی

 • امکان تعیین اولویت در نمایش هر نظرسنجی

 • امکان بازایابی هر نظرسنجی با توجه به تاریخچه سیستم

امکان ایجاد بانک سوالات نظرسنجی

 • امکان ایجاد انواع سوالات تستی و یا تشریحی

 • امکان گروه بندی کلیه سوالات

 • امکان دسترسی به یک سوالات برای یک گروه خاص از کاربران

 • امکان فعال یا غیر فعال کردن هر سوالات

 • امکان انتخاب چند گزینه با هم و یا تک گزینه ایی در هر سوال

 • امکان تعیین اولویت در نمایش هر نظرسنجی

 • امکان بازایابی هر سوال با توجه به تاریخچه سیستم

 • امکان انتخاب یک سوال در چند نظرسنجی به صورت همزمان

امکان پرکردن فرم های از طریق اپراتور کال سنتر

 • امکان پاسخ به فرم نظرسنجی از طریق فرمهای موجود در وب سایت

 • امکان پاسخگویی به فرم ها توسط خود مشتریان بدون لاگین به کنترل پانل

 • امکان پاسخگویی در کنترل پانل بعد از لاگین

 • امکان ارسال نظرسنجی از طریق پیام کوتاه و دریافت پاسخ از همین طریق

 • امکان ارسال نظرسنجی از طریق ایمیل

 • امکان ورود کارکنان سازمان به کنترل پانل خود در نرم افزار

 • امکان گزارش گیری از پاسخ های دریافتی از هر نظرسنجی

 • امکان استفاده از سیستم نظرسنجی برای کلیه مخاطبان ، شامل گروه های : مشتریان حقیقی ، پرسنل مشتریان حقوقی، تامین کنندگان ، نمایندگی ها، کارکنان سازمان

امکان ایجاد انواع فرمهای نظرسنجی (فرم پویا و دارای چندین انتخاب در گزینه ها و یا فرم با گزینه های از پیش تعیین شده)

امکان ایجاد سوالات تستی و تشریحی

امکان ایجاد گزینه های تستی و پاسخهای تشریحی

امکان پاسخگویی به فرم ها توسط خود مشتریان از طریق وب سایت و یا کنترل پنل ایشان

امکان گزارش گیری از میزان رضایت و نظرات یک مشتری خاص و یا گروهی از مشتریان

.

/