کارت های عضویت فرصت طلایی برای ارتقای نام برند، حفظ مشتری و وفادارسازی مشتری است. هدف از بکارگیری ماژول کارت های عضویت ایجاد یک ساختار مناسب است تا بتوانید برنامه عضویت را برای مشتریان خود پیاده سازی و مدیریت کنید. کارت های تخفیف این قابلیت را دارد تا فروشنده، بهترین پیشنهادات را به مشتریان ارزشمند خود ارائه دهد.

شما می توانید کارت های عضویت را چاپ کرده و در اختیار مشتریان قرار دهید. یک کد منحصر به فرد با هر کارت مرتبط است. کد می تواند به صورت دستی وارد شده و یا توسط بارکدخوان اسکن شود. تخفیف به طور خودکار در حساب مشتری اعمال می شود.

از طریق نرم افزار CRM طلوع می توان از کارت های تخفیف، کارت های عضویت و یا کارت های خرید صادر شده برای مشتریان استفاده کرد؛ به این صورت که به محض کشیدن کارت در بارکدخوان، با توجه به کد مشتری، کلیه اطلاعات، سوابق ارتباطی و میزان تخفیف های قابل ارائه به مشتری روی صفحه مانیتور ظاهر می شود و با توجه به آن، نوع مراودات با مشتری مشخص می گردد.

تخصیص کارت عضویت و یا کارت تخفیف به هر مشتری در نرم افزار CRMچاپ کارت اشتراک و کارت تخفیف به نام مشتریاتصال به سیستم امتیاز و حجم خرید مشتریاتصال کارت عضویت به نرم افزار باشگاه مشتریان

.