اگر از سیستم میلیجن (Mailigen) به عنوان ابزار بازاریابی ایمیلی استفاده می کنید، نگرانی در مورد همگام سازی آن با سایر پایگاه داده های مشتریان و یا سیستم های ارتباط با مشتری به خود راه ندهید. ادغام نرم افزار CRM با سیستم میلیجن، موجب می شود کارهایی از قبیل وارد کردن و تقسیم بندی مخاطبان، مدیریت کمپین ها و تجزیه و تحلیل آمار با صرف هزینه کمتر، سریع تر و بهینه تر صورت گیرد.

مزایای یکپارچگی نرم افزار CRM با نرم افزار ایمیل مارکتینگ میلیجن (Mailigen)

  • ایجاد لیست های مختلف در اکانت میلیجن از طریق نرم افزار CRM.

  • انتخاب شرکت ها و اشخاص و ارسال به لیست منتخب در اکانت میلیجن.

  • ایجاد کمپین، جهت ارسال ایمیل های تبلیغاتی و یا خبرنامه به لیست های تعریف شده.