ردیابی رقیبان این امکان را می دهد تا با مشاهده پیروزی حاصل شده یا فرصت هایی که ازدست رفته است، هوشمندانه و به موقع از رقبای بازارکار پیشی بگیرید. برای سهولت در تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی و فروشِ رقبای برتر، جای نرم افزار CRM در کسب و کار شما خالی است.

اطلاعات کلیه اشخاص و شرکت ها که رقیب کسب و کار می باشند در این نرم افزار ثبت می گردد. اشخاص و شرکت های این بخش علاوه بر نقش رقیب می توانند نقش های دیگری را نیز بپذیرند.

ثبت اطلاعات رقبا

  • امکان مدیریت و ثبت اطلاعات رقبا

  • شناسایی رقبا در صورت تماس مجدد با سازمان

ثبت ارتباطات در پرونده رقبا

  • با تعریف رقبا در سیستم، می توان ارتباطات رقبا با مشتریان را ثبت و رصد نمود.

مدیریت وظایف در پرونده رقبا

  • امکان ارجاع وظیفه به کارشناسان مربوطه در خصوص یک رقیب خاص

.

.