برای پیگیری موجودی کالا در چندین فروشگاه و در چندین انبار، ردیابی کالاها از چیدمان تا بسته بندی از نرم افزار CRM یکپارچه با انبارداری استفاده کنید.

امکان مدیریت انبار و موجودی انبار و کاردکس کالاها

 1. تعریف انبار
 2. تعریف فرمت های مختلف چاپ سند انبار
 3. رزرو کالا در انبار از طریق پیش فاکتور
 4. دریافت کالا از انبار
 5. خروج کالا از انبار و کاهش موجودی کالا از انبار
 6. مرجوع نمودن کالا با باطل شدن فاکتور
 7. نمایش موجودی کالا در انبار هنگام ثبت سفارش
 8. نمایش کاردکس کالاها در انبار

امکان مدیریت انبار و موجودی انبار و کاردکس کالاها(چند انباره)

 1. تعریف انبار
 2. تعریف فرمت های مختلف چاپ سند انبار
 3. رزرو کالا در انبار از طریق پیش فاکتور
 4. دریافت کالا از انبار
 5. خروج کالا از انبار و کاهش موجودی کالا از انبار
 6. مرجوع نمودن کالا با باطل شدن فاکتور
 7. نمایش موجودی کالا در انبار هنگام ثبت سفارش
 8. نمایش کاردکس کالاها در انبار

امکان صدور حواله

 1. تعریف فرمت های چاپی حواله براساس فرمت های دلخواه
 2. اطلاع رسانی به مشتری در هنگام صدور حواله