تمرکز روی مشتریان سودآور دلیل اصلی توسعه نرم افزار CRM است. در CRM هر تعامل با مخاطبان قابلیت ثبت، نگهداری و پیگیری دارد. هرچه ارتباطات موثرتری شکل بگیرد فرصت های بیشتر و بهتری برای مشتری مداری موفق فراهم می آید.

اغلب کسب و کارها بیشتر از اینکه سعی در حفظ ارتباط موثر با مشتریان فعلی خود داشته باشند، تمرکز خود را معطوف به کسب مشتری جدید کرده اند. مشتریان جدید بزرگترین منبع رشد کسب و کار شما هستند در عین حال هزینه جدیدی به مجموعه تحمیل می کنند. بنابراین اطمینان حاصل کنید ارتباط با مشتریان به اندازه کافی سودمند است.

کلیه ارتباطاتی که با مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی ها و رقبا برقرار می شود در قالب عناوین زیر در نرم افزار CRM ثبت می شود:·

  1. موضوع ارتباط·
  2. ثبت بازاریاب یا شخص برقرار کننده ارتباط
  3. ثبت انواع روش های ارتباطی
  4. ثبت زمان ارتباط (تاریخ و ساعت)
  5. ثبت کالای متناسب با ارتباط برقرار شده
  6. ثبت انواع نتایج ارتباطی
  7. ضمیمه فایل ارتباطی مبادله شده
  8. توضیحات

.