امروزه CRM به عنوان یکی از موثرترین راه کارهای مدیریت فروش و بازاریابی برای شرکت های موفق می باشد.

نرم افزار CRM نرم افزاری است که داده های مرتبط با مشتریان را برای ما تفسیر می کند و با استفاده از الگوریتم هایی که در دانش بازاریابی و فروش استفاده می شوند اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهد که در تصمیم گیری ها به کمک ما می آید، CRM کارکردهای روزمره واحد فروش و بازاریابی را دقت و سرعت می بخشد، با CRM جزئیات اطلاعات مشتریان به روز نگه داشته می شود، تعاملات با مشتری به آسانی ثبت و پیگیری می شود.

این سیستم با هدف کمک به کسب و کارها در جهت ایجاد روابط ثمربخش با مشتری و همچنین بهبود ارزش طول عمر مشتری (CLV) طراحی شده است. استفاده از نرم افزار برای تحلیل داده ها و اطلاعات به دلیل حجم عظیم داده هایی که کسب و کارها روزانه تولید می کنند، حیاتی است.

حفظ مشتریان فعلی در گسترش کسب و کار مسئله مهمی است. هزینه هایی که صرف پیدا کردن مشتریان جدید می شود خود نشان دهنده اهمیت هر یک از مشتریان کنونی است.

استفاده از تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری به کسب و کار ها کمک می کند تا نسبت به رفتار مشتریانشان آگاهی یافته و عملیات تجاریشان را طوری تغییر دهند تا در مسیر خدمت به مشتری قرار گیرد. در واقع CRM با ثبت و تحلیل رفتار مشتریان، به کسب وکار ها کمک می کند شناخت بیشتری از از مشترانشان پیدا کنند و هر چه شناخت بیشتری از مشتریان خود داشته باشید طبیعتا نسبت به نیاز هایشان نیز پاسخگو تر خواهید بود و در نهایت این در وفادارسازی و نگهاری مشتریان فعلی تاثیر مثبتی خواهد داشت.