.

استقرار نرم افزار CRM یک فرایند مهم و حیاتی برای هر سازمان است که به آن کمک می کند تا ارتباطات خود با مشتریان را بهبود دهد و بهترین خدمات را ارائه کند.

در ادامه به مراحل استقرار نرم افزار CRM می پردازیم:

.

1-تعیین نیازها:قبل از هر چیز باید نیازهای سازمان خود را بشناسید و تعیین کنید که چه امکانات و قابلیت هایی در نرم افزار CRM برای شما ضروری است.

.

2- انتخاب نرم افزار مناسب: پس از شناسایی نیازهای خود، باید یک نرم افزار CRM مناسب را برای سازمان خود انتخاب کنید که قابلیت های لازم را دارد و با سطح فعالیت های شما همخوانی دارد.

.

3-آموزش و آشنایی با نحوه استفاده: پس از خرید و نصب نرم افزار CRM، توصیۀ می شود کہ کارکنان شکلی یافتۀ آشنائی کامل با قابلیت های آن دست یابیده و بپذیرند کہ چگونگی استفادۀ صحیح و کامل، علاوۀ برؤىٔ بهبود علاقۀ شغلی آنان، در حقیقت منجَذَبِ تغییرات جدیدی در فعالِیَّتِ سَروِکُسْتُکْسْگُذَارِى شغلی خواد شُد.

.

4- پذیرش و استقامت: پس از استقرار نرم افزار CRM، لازم است که تلاش کنید تا همکاران و کاربران ساماندهی مناسب روال جدید را پذیرفته و به صورت پیگیرانه تلاش نمایید تا همکاران از نرم افزار به طور شایسته استفاده نمایند.

..

.

..