امروزه حال و هوای کسب و کار و جو حاکم از زمان های قبلی خلاقانه تر و رقابتی تر است، مشتریان تنوع و تفاوت در محصول را پیگیری می کنند و به دنبال این هستند که نیازهای خود را بسیار سریع مرتفع کنند. و به سختی رضایت کامل از شرکت را پیدا می کنند .

این فضا کار را برای شرکت هایی که مشتری محور کار و فعالیت می کنند، سخت تر می شود و انها برای اینکه بتوانند جایگاه خود را در بازار پیدا کنند و از حمایت مشتریان خود برخوردار باشند باید برنامه ای کاملا عملیاتی و داینامک طراحی کنند ، تا بخش فروش و بازاریابی شرکت بتواند خدماتی وسوسه انگیز و جذاب به مشتریان ارائه کند.

اصل مهم در این بازاریابی داشتن اطلاعات گسترده و یکپارچه از مشتریان است تا به وسیله آن بتواند درست تصمیم گیری کرده و راه حل هایی تازه برای وابسته سازی مشتریان، داشتن حمایت آنان و نگهداری از انان تداوم فروش و افزایش درامد ایجاد کند. و در نهایت افزایش فروش و افزایش سود و درامد را در پی خواهد داشت .

برای اینکه این تلاش و فعالیت و فرآیند بتواند به ثمر بنشیند باید از کمک نرم افزار CRM استفاده کرده . طبق تحقیقاتی که صورت گرفته نرم افزار سی ار ام بیش از 50% در افزایش فروش تاثیر مثبت دارد. اما چگونه؟

نرم افزار CRM با توجه به اصول و چارچوب هایی که از فروش در اختیار دارد و با توجه به شاخص های موجود در بازار می تواند اطلاعات مشتریان را ثبت کرده و داده های کسب شده از هر مشتری را با نظم و

دسته بندی خاصی در اختیار کارشناسان فروش می گذارد.

با در نظر گرفتن این که نرم افزار CRM داده های همه مشتریان را ثبت کرده است . فرآیندی را برای آنها طراحی می کند که در آن سه نقش می پذیرد. این نقش ها عبارت است از سرنخ، فرصت و در نهایت تبدیل آن به مشتری که محصول را خریداری کرده و از محصول استفاده می کند.

سرنخ ها افرادی هستند که با آنها صحبت شده و هنوز پیش فاکتور برای ایشان صادر نشده است یعنی به محض اینکه برای انها پیش فاکتور صادر شود به فرصت تبدیل می شوند و هنگاهی که فاکتور برای انها ارسال شود به مشتری تبدیل می شوند.

با طراحی چنین نقش هایی در فرآیند بازاریابی و فروش، به مشتریان با برنامه و نقشه ای عملیاتی تر و قابل اعتماد تر می توان فروش را انجام داد .

ثبت اطلاعات دقیق از مشتریان و پیگیری های انها و کلیه اسناد مالی مثل پیش فاکتور و فاکتور و دسترسی سریع طی یک فرآیند منظم و دقیق بازاریابی و فروش می تواند منتج به کاهش هزینه ها و افزایش فروش و در نهایت به افزایش سود سازمان می شود.