چرا مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

چرا مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

1399/06/22

امروزه CRM به عنوان یکی از موثرترین راه کارهای مدیریت فروش و بازاریابی برای شرکت های موفق می باشد....

چرا مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

امروزه CRM به عنوان یکی از موثرترین راه کارهای مدیریت فروش و بازاریابی برای شرکت های موفق می باشد....
ادامه مطلب
افزایش بهره وری با CRM

افزایش بهره وری با CRM

1399/06/22

بهره وری از شاخص های مهم اقتصادی است که بهبود آن بزرگترین هدف کسب و کارهاست و رشد و بقای سازمان ها را تضمین می کند....

افزایش بهره وری با CRM

بهره وری از شاخص های مهم اقتصادی است که بهبود آن بزرگترین هدف کسب و کارهاست و رشد و بقای سازمان ها را تضمین می کند....
ادامه مطلب
سازمان و CRM

سازمان و CRM

1399/06/22

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM از یک دیدگاه، یک مدل ذهنی است که نحوه تصمیم گیری، اولویت بندی و برنامه ریزی و حل مشکلات در مورد روابط مشتریان در یک سازمان را تشکیل می دهد....

سازمان و CRM

مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM از یک دیدگاه، یک مدل ذهنی است که نحوه تصمیم گیری، اولویت بندی و برنامه ریزی و حل مشکلات در مورد روابط مشتریان در یک سازمان را تشکیل می دهد....
ادامه مطلب
انواع CRM

انواع CRM

1399/06/22

انواع CRM مجهز به امکانات و ویژگی‌های مختلف هستند....

انواع CRM

انواع CRM مجهز به امکانات و ویژگی‌های مختلف هستند....
ادامه مطلب
اهداف CRM

اهداف CRM

1399/06/19

داشتن محصولات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط لازم است، ولی لزوما شرط کافی برای کسب و تداوم وفاداری مشتری نیست...

اهداف CRM

داشتن محصولات متمایز و منطبق با نیازهای مشتری شرط لازم است، ولی لزوما شرط کافی برای کسب و تداوم وفاداری مشتری نیست...
ادامه مطلب
اصول و مفروضات اساسی CRM

اصول و مفروضات اساسی CRM

1399/06/18

یکی از اصول CRM این است که مشتریان دارای انتخاب فراوانی بوده و هر مشتری خدمات و محصولات خاص خود را طلب می کند. CRM می بایست بر اساس ترجیحات و رفتارهای مشتری به شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز هر مشتری کمک کند....

اصول و مفروضات اساسی CRM

یکی از اصول CRM این است که مشتریان دارای انتخاب فراوانی بوده و هر مشتری خدمات و محصولات خاص خود را طلب می کند. CRM می بایست بر اساس ترجیحات و رفتارهای مشتری به شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز هر مشتری کمک کند....
ادامه مطلب
نرم  افزار  مدیریت ارتباط با مشتریان

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

1402/12/20

مجموعه ای از ابزارهاست که از طریق ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتری، سازمان را قادر به شناسائی، جذب، حفظ و پرورش مشتریان سودآور می سازد....

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

مجموعه ای از ابزارهاست که از طریق ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتری، سازمان را قادر به شناسائی، جذب، حفظ و پرورش مشتریان سودآور می سازد....
ادامه مطلب